Kancelaria Premiera

Kancelaria Premiera Rządu Królewskiego jest jednostką organizacyjną prowadzącą obsługę administracyjną Premiera Rządu Królewskiego. Odpowiada za prowadzenie polityki informacyjnej Rządu Królewskiego. W tym celu posługuje się własnym kontem na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu. Ponadto Kancelaria posiada osobowość prawną i zarządza budżetem Rządu Królewskiego wypłacając wynagrodzenia jego członkom oraz przydzielając środki publiczne ministerstwom i instytucjom podległym. Wydaje również wszelkie niezbędne dokumenty i udziela informacji o funkcjonowaniu i działaniach Rządu.