Ministerstwo Edukacji

Ministerstwo Edukacji odpowiada za rozwój szkolnictwa podstawowego. Ministerstwo nie administruje żadnym działem wskazanym w DK o Rządzie Królewskim, gdyż powołane zostało jedynie na czas bieżącej kadencji Rządu celem realizowania postulatów partii rządzącej związanych z edukacją.

Premier Rządu Królewskiego tak określił zadania Ministerstwa Edukacji:

  • prowadzenie opieki i nadzoru nad instytucjami edukacji podstawowej;
  • udzielanie pomocy młodym obywatelom w zapoznaniu się z zasadami współżycia społecznego w Królestwie Dreamlandu;
  • uruchomienie Funduszu Stypendialnego w celu wsparcia uczniów kształcących się na poziomie podstawowym;
  • uzupełnienie brakujących informacji i rozwój tutorialu.