Ministerstwo Oświecenia i Dziedzictwa Narodowego

Podstawowe informacje

Ministerstwo Oświecenia i Dziedzictwa Narodowego odpowiada za rozwój szkolnictwa podstawowego oraz rozrywkę i promocję.

Dział promocja obejmuje sprawy związane z wdrażaniem i realizowaniem strategii promocji i podejmowania różnych działań marketingowych oddziałujących na potencjalnych mieszkańców Królestwa, a także sprawy związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku Królestwa w Mikroświecie, w sieci i poza nią oraz prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie działalności organów władzy Królestwa, z wyjątkiem Parlamentu Królewskiego. (DK o Rządzie Królewskim, art. 9, ust. 2)

Dział rozrywka obejmuje sprawy związane z prowadzeniem polityki aktywizującej obywateli, w tym kultury i sportu, a także sprawy związane z wspieraniem inicjatyw obywatelskich oraz prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć o celach rozrywkowych. (DK o Rządzie Królewskim, art. 9, ust. 3)

Minister Oświecenia i Dziedzictwa Narodowego zajmuje się więc wspieraniem kultury, sportu, wydarzeń o charakterze rozrywkowym oraz kreowaniem pozytywnej atmosfery w życiu publicznym. Dba również o kwestie wchodzące w zakres przedmiotowy marketingu, a także sprawy związane z edukacją podstawową i średnią.

Z życia resortu

Konto bankowe