Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej nie posiada działu administracji, jednak zajmuje się sprawami przypisanymi przez Premiera Rządu Królewskiego w stosownym rozporządzeniu:

  • powołanie i rozpoczęcie działalności organizacji paramilitarnej - Korpusu Ochrony Pogranicza;
  • zachęcanie i opieka nad obywatelami, którzy chcą działać jako żołnierze i osoby związane z wojskowością;
  • organizacja szkoleń wojskowych;
  • katalogowanie dostępnych informacji o dawnych żołnierzach i organizacjach militarnych, które działały w Królestwie Dreamlandu.