Premier

sir Oskar ben Grozny Witt (dawniej: Oskar ben Grozny) – Premier Rządu Królewskiego od 15 sierpnia 2017 r. Obywatel Królestwa Dreamlandu od grudnia 2016 r. Polityk, samorządowiec, przedsiębiorca. Aktualnie oprócz funkcji szefa rządu piastuje też następujące stanowiska: Przewodniczącego Rady Księstwa Furlandii i Luindoru, Kasztelana Trzygrodzia, Burgrabiego Koppenbergu i Szambelana Książęcego w Unii Saudadzkiej. Syn Daniela, brat Auksencjusza.

Kariera polityczna 

Lokalna aktywność polityczna

W skali lokalnej Oskar ben Grozny Witt jest zaangażowany w działalność Rady Księstwa, której jest przewodniczącym. Ponadto pracuje na Dworze Książęcym jako Szambelan. Na początku roku 2017 został także Burgrabią Koppenbergu, zaś w sierpniu 2017 – Kasztelanem Trzygrodzia.

Federalna aktywność polityczna 

Już w grudniu Oskar ben Grozny Witt zapisał się do ówczesnej partii rządzącej – Klubu Politycznego św. Augustyna. W styczniu 2017 roku wszedł na całą kadencję do Rządu swojego brata – Auksencjusza, jako Minister Rozrywki. KPA zdecydowało się wystawić go w wiosennych wyborach Premiera jako swojego kandydata. Wówczas zmierzył się z Torkanem Ingawaarem z Komunistycznej Partii Dreamlandu. Przegrał stosunkiem głosów 10 do 13. W późniejszym czasie był Szefem Gabinetu Cieni. W letnich wyborach Premiera KPA postawiło na niego ponownie. Uzyskał identyczny wynik jak poprzednio, co wystarczyło, by pokonać Angusa Kaufmana  dwukrotną przebitką liczby głosów. 2 sierpnia sformował swój rząd.