Premier

Auksencjusz markiz Butodziej-Witt (dawniej: Auksencjusz Butodziej) – Premier Rządu Królewskiego od 3 stycznia 2017 r. Obywatel Królestwa Dreamlandu od grudnia 2015 r. Polityk, publicysta, samorządowiec, działacz sportowy. Aktualnie oprócz funkcji szefa rządu piastuje też funkcje: Przewodniczącego Rady Księstwa Furlandii i Luindoru, Dyrektora Gimnazjum Królewskiego, Zastępcy Dyrektora Książęcego Związku Sportowego. Jest synem Daniela von Witta (poprzedniego premiera).

Kariera polityczna 

Lokalna aktywność polityczna

Auksencjusz Butodziej-Witt rozpoczął swoją karierę w Księstwie Furlandii i Luindoru, gdzie w grudniu 2015 roku objął funkcję Burgrabiego Eskalibur. Przeszło pół roku później zaangażował się w aktywność w Radzie Księstwa, na przewodniczącego której był wybierany dwukrotnie. W sierpniu 2016 roku piastował urząd Regenta Księstwa Furlandii i Luindoru.

Federalna aktywność polityczna 

Dwa gabinety Daniela von Witta

Auksencjusz Butodziej-Witt po raz pierwszy trafił do rządu po pierwszych bezpośrednich wyborach Premiera w kwietniu 2016 roku. Wówczas Daniel von Witt zaoferował mu tekę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na urzędzie tym spisywał się bardzo dobrze, realizując sukcesywnie swoje plany polityczne dotyczące przede wszystkim szkolnictwa. Po kolejnych wyborach w sierpniu 2016 roku został Wiceministrem Spraw Wewnętrznych, odznaczając się w dalszym ciągu wielkim zaangażowaniem w pracę swojego resortu.

Rząd Auksencjusza Butodzieja-Witta

Od 3 stycznia 2017 roku Premier. W swoim Rządzie piastuje również funkcję Ministra Edukacji.