Poczet

Tabela poniższa obejmuje listę premierów wraz z okresem ich urzędowania i liczbą dni na urzędzie. Lista nie jest kompletna i będzie sukcesywnie rozbudowywana.

Lp. Premier Objął urząd Złożył urząd Liczba dni urzedowania
1. Torkan Ingawaar 02.05.2017 nadal urzęduje
2. Auksencjusz Butodziej-Witt 03.01.2017 01.05.2017 119
3. Daniel von Witt 30.08.2016 02.01.2017 126
4. Daniel von Witt 26.04.2016 29.08.2016 126
5. Pavel Svoboda 30.05.2015 26.04.2016 332
6. Daniel von Witt 24.10.2014 30.05.2015 218
7. Fabiola de Willibald 31.08.2014 24.10.2014 54
8. Paul von Panevnick 15.06.2014 31.08.2014 77
9. Martin Schlesinger-Asketil 11.03.2014 15.06.2014 96
10. Edward Krieg 22.12.2013 11.03.2014 79
11. Siergiusz Asketil 08.08.2013 22.12.2013 136
12. Fabiola de Willibald 13.06.2013 08.08.2013 56
13. Simon McMelkor 06.03.2013 13.06.2013 99
14. Daniło de la Vega 28.10.2012 06.03.2013 129
15. Jacques de Brolle 23.09.2012 28.10.2012 35
16. Jacques de Brolle 04.04.2012 23.09.2012 172
17. Jacques de Brolle 08.03.2012 04.04.2012 27
18. Edward Krieg 13.11.2011 08.03.2012 116
19. Edward Krieg (p.o.) 03.11.2011 13.11.2011 10
20. Kryspin von Lichtenstein 26.10.2011 03.11.2011 8
21. Pavel Svoboda 26.04.2011 26.10.2011 183
22. Ghardin 23.02.2011 26.04.2011 62
23. Edward Krieg 06.11.2010 23.02.2011 109
24. Jacques de Brolle 23.05.2010 06.11.2010 167
25. Jacques de Brolle 22.12.2009 23.05.2010 152
26. Paweł Erwin de Archien-Liberi 03.11.2009 22.12.2009 49
27. Alchien d’Archien 16.10.2009 03.11.2009 18
28. Etherard de Godwin 08.09.2009 16.10.2009 38
29. Paweł Erwin de Archien-Liberi 19.08.2009 08.09.2009 20
30. Krzysztof Jazłowiecki 19.02.2009 19.08.2009 181
31. Krzysztof Jazłowiecki 29.10.2008 18.02.2009 112
32. Robert van Buuren 07.10.2008 28.10.2008 21
33. Martin van Buuren 11.02.2008 07.10.2008 239
34. Alchien d’Archien 17.12.2007 11.02.2008 56
35. Gabriel Grandin 03.08.2007 17.12.2007 136
36. Józef Kalicki 06.05.2007 02.08.2007 88
37. Alexandr di Meglio 27.01.2007 06.05.2007 99
38. Łukasz Wakowski 06.09.2006 27.01.2007 143
39. Łukasz Wakowski 14.06.2006 06.09.2006 84
40. Mateusz Muchlado 04.03.2006 14.06.2006 102
41. Edward Krieg 25.07.2005 04.03.2006 222
42. Tia Macarthur 05.04.2005 25.07.2005 111
43. Albon z Cintry 01.02.2005 05.04.2005 63
44. Kobe Amaru Shakur 10.10.2004 01.02.2005 114
45. Edward Krieg 04.07.2003 10.10.2004 403
46. Pavel Svoboda 03.07.2002 03.07.2003 365