Skład Rządu

Obecny Gabinet został powołany przez Premiera Rządu Królewskiego Auksencjusza markiza Butodzieja-Witta w dniu 3 stycznia 2017 r. (rozporządzenie). 6 stycznia 2017 r. Premier powołał do Rządu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rozporządzenie). 15 stycznia 2017 r. z Rządu odwołano Wiceministra Kultury (rozporządzenie), a 16 stycznia 2017 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rozporządzenie), by już 17 stycznia 2017 r. powołać na jego miejsce inną osobę (rozporządzenie). 24 lutego 2017 r. odwołani zostali z Rządu: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Kultury (rozporządzenie).


Auksencjusz markiz Butodziej-Witt

Premier Rządu Królewskiego
Minister Edukacji
działy administracji: –

kontakt: dzemoglowy[at]gmail.com

Christian baron von Kluck

Minister Spraw Zagranicznych
działy administracji: sprawy zagraniczne

kontakt: krystiankluk[at]gmail.com

Markocjusz baron van Koller

Minister Obrony Narodowej
działy administracji: –

kontakt: zgoda1999[at]o2.pl

Daniel arcyksiążę von Witt

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
działy administracji: sprawy wewnętrzne; administracja; sprawiedliwość

kontakt: daniel_lukas[at]interia.pl

sir Oskar ben Grozny

Minister Rozrywki
działy administracji: promocja, rozrywka

kontakt: iOskar@interia.pl