Ministerstwo Kultury

Ministerstwo Kultury odpowiada za nadzór i opiekę nad strukturami kultury oraz wspomaganie artystów i dziennikarzy. Ministerstwo posiada pod swoją opieką jeden dział administracji określony DK o Rządzie Królewskim, a także ma określone dodatkowe zadania.

Dział promocja obejmuje sprawy związane z wdrażaniem i realizowaniem strategii promocji i podejmowania różnych działań marketingowych oddziałujących na potencjalnych mieszkańców Królestwa, a także sprawy związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku Królestwa w Mikroświecie, w sieci i poza nią oraz prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie działalności organów władzy Królestwa, z wyjątkiem Parlamentu Królewskiego. (DK o Rządzie Królewskim, art. 9, ust. 2)

Minister Kultury zajmuje się więc sprawami dotyczącymi szeroko rozumianego marketingu.

Zadania Ministerstwa Kultury określone rozporządzeniem Premiera:

  • nadzór nad funkcjonującymi instytucjami kulturalnymi;
  • pobudzanie aktywności kulturalnej wśród obywateli;
  • organizacja konkursów;
  • zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez archiwizację dzieł kulturalnych i artystycznych z przeszłości.