Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zarządza żadnym działem administracji, jednak Premier Rządu Królewskiego w specjalnym rozporządzeniu określił jego zadania w następujący sposób:

  • opieka nad instytucjami naukowymi;
  • pobudzanie aktywności na Uniwersytecie Królewskim w Dreamopolis poprzez konferencje naukowe;
  • nadzór nad działalnością Rektoratu UKD;
  • zachowanie dziedzictwa naukowego poprzez archiwizację dawnych stron związanych z mikronacyjną działalnością naukową i gromadzenie informacji na nich zawartych.