Ministerstwo Rozrywki

Ministerstwo Rozrywki zajmuje się realizowaniem polityki Królestwa w zakresie działu administracji rozrywka.

Dział rozrywka obejmuje sprawy związane z prowadzeniem polityki aktywizującej obywateli, w tym kultury i sportu, a także sprawy związane z wspieraniem inicjatyw obywatelskich oraz prowadzeniem i wspieraniem przedsięwzięć o celach rozrywkowych. (DK o Rządzie Królewskim, art. 9, ust. 3)

Minister Rozrywki zajmuje się więc wspieraniem kultury, sportu, wydarzeń o charakterze rozrywkowym oraz kreowaniem pozytywnej atmosfery w życiu publicznym.