Ministerstwo Rozwoju

Podstawowe informacje

Ministerstwo Rozwoju nie posiada działu administracji, jednak zajmuje się sprawami przypisanymi przez Premiera Rządu Królewskiego, odpowiadając za kreowanie i wdrażanie strategii rozwoju Królestwa oraz innych inicjatyw mających wpływ na postęp społeczny.

Z życia resortu

Konto bankowe