Ministerstwo Sprawiedliwości

Podstawowe informacje

Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada za realizację zadań z zakresu działu administracji sprawiedliwość.

Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy związane z ochroną porządku prawnego, w tym sprawy związane z działalnością prokuratury, adwokatury i innych instytucji pomocy prawnej, a także sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych. (DK o Rządzie Królewskim, art. 9, ust. 4)

Minister Sprawiedliwości jest organem władzy federalnej odpowiedzialnym za funkcjonowanie prokuratury, adwokatury i instytucji świadczących pomoc prawną. Ponadto odpowiada za sprawy dotyczące wykonywania orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych. Świadczy również obsługę prawną Rządu Królewskiego.

Z życia resortu

Konto bankowe