Rząd Daniela von Witta (II)

Daniel von Witt został powołany na urząd Premiera przez Króla Marcina Mikołaja w dniu 24 października 2014 roku. Skład jego Gabinetu pokazuje tabela.

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Okres urzędowania Liczba dni urzedowania
1. Premier Daniel von Witt od 24.10.2014 do 30.05.2015 218
2. Minister Spraw Wewnętrznych Daniel von Witt od 24.10.2014 do 30.05.2016 218
3. Minister Spraw Społecznych Józef Kalicki od 12.11.2014 do 28.12.2014 46
 4. Minister Spraw Zagranicznych  Simon McMelkor od 24.10.2014 do 28.12.2014 65
Minister Spraw Zagranicznych Daniel von Witt od 28.12.2014 do 08.01.2015 11
Minister Spraw Zagranicznych Krzysztof Bojar od 08.01.2015 do 30.05.2015 142