Rząd Daniela von Witta (IV)

Daniel von Witt został wybrany na urząd Premiera Rządu Królewskiego w drugiej turze drugich wyborów Premiera w dniu 29 sierpnia 2016 roku. Poniżej pokazano skład jego Gabinetu.

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Okres urzędowania Liczba dni urzedowania
1. Premier Daniel von Witt od 30.08.2016 do 02.01.2017 126
2. Minister Sprawiedliwości Daniel von Witt od 30.08.2016 do 03.09.2016 5
3. Minister Sprawiedliwości i Administracji Daniel von Witt od 03.09.2016 do 02.01.2017 121
 4. Minister Administracji i Informatyzacji  Pascal de La Brun od 30.08.2016 do 02.09.2016 4
5. Minister Spraw Wewnętrznych Markocjusz van Koller od 30.08.2016 do 02.01.2017 126
6. Wiceminister Spraw Wewnętrznych Auksencjusz Butodziej-Witt od 30.08.2016 do 02.01.2017 126
7. Minister Promocji i Rozrywki Mateusz von Kube od 30.08.2016 do 15.11.2016 78
Minister Promocji i Rozrywki Daniel von Witt od 15.11.2016 do 02.01.2017 48
8. Minister Spraw Zagranicznych Gaston de Senancour od 30.08.2016 do 03.10.2016 35
Minister Spraw Zagranicznych Daniel von Witt od 03.10.2016 do 07.10.2016 4
Minister Spraw Zagranicznych Christian von Kluck od 07.10.2016 do 02.01.2017 87