Rząd Fabioli de Willibald (II)

Fabiola de Willibald została powołana na urząd Premiera przez Króla Marcina Mikołaja w dniu 31 sierpnia 2014 roku. Premier nie złożyła wniosku o powołanie ministrów, dlatego de facto swoje funkcje sprawowali ministrowie powołani na wniosek poprzedniego Premiera Paula von Panevnicka.

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Okres urzędowania Liczba dni urzedowania
1. Premier Fabiola de Willibald od 31.08.2014 do 24.10.2014 54
2. p.o. Ministra Sprawiedliwości Paul von Panevnick od 31.08.2014 do 24.10.2014 54
3. p.o. Ministra Spraw Zagranicznych Dino von Djokić-Krieg od 31.08.2014 do 24.10.2014 54