Rząd Oskara ben Groznego Witta

Oskar ben Grozny Witt został wybrany na urząd Premiera Rządu Królewskiego w dniu 14 sierpnia 2017 roku. Poniżej pokazano skład jego Gabinetu.

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Okres urzędowania Liczba dni urzedowania
1. Premier Oskar ben Grozny Witt od 15.08.2017 do dziś
2. Wicepremier Daniel von Witt od 16.10.2017 do dziś
3. Minister Oświecenia i Dziedzictwa Narodowego Auksencjusz Butodziej-Witt od 15.08.2017 do dziś
4. Minister Rozwoju Daniel von Witt od 15.08.2017 do 06.09.2017 22
Minister Rozwoju  Oskar ben Grozny Witt od 06.09.2017 do dziś
5. Minister Sprawiedliwości Daniel von Witt od 15.08.2017 do 06.09.2017 22
6. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz von Habsburg od 15.08.2017 do 06.09.2017 22
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Daniel von Witt od 06.09.2017 do dziś
7. Minister Gospodarki Tomasz von Habsburg od 06.09.2017 do dziś
8. Minister Spraw Zagranicznych Fryderyk Orański-Nassau od 15.08.2017 do dziś