Rząd Pavla Svobody (III)

Król senior Pavel Svoboda został powołany na stanowisko Premiera Rządu Królewskiego przez Króla Marcina Mikołaja w dniu 30 maja 2015 roku. Premier zdecydował o niepowoływaniu ministrów, więc ich funkcje pełniły osoby z poprzedniego Gabinetu.

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Okres urzędowania Liczba dni urzedowania
1. Premier Pavel Svoboda od 30.05.2015 do 26.04.2016 332
2. p.o. Ministra Spraw Wewnętrznych Daniel von Witt od 30.05.2015 do 27.04.2016 333
3. p.o. Ministra Spraw Zagranicznych Krzysztof Bojar od 30.05.2016 do 13.08.2015 76