Rząd Torkana Ingawaara

Torkan Ingawaar został wybrany na urząd Premiera Rządu Królewskiego w dniu 1 maja 2017 roku. Poniżej pokazano skład jego Gabinetu.

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Okres urzędowania Liczba dni urzedowania
1. Premier Torkan Ingawaar od 02.05.2017 do 14.08.2017 105
2. Wicepremier Prezerwatyw Tradycja Radziecki od 27.06.2017 do 12.07.2017 16
3. Minister Sprawiedliwości Polyna od 02.05.2017 do 23.06.2017 53
Minister Sprawiedliwości Torkan Ingawaar od 23.06.2017 do 14.08.2017 52
4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  Mat Max von Salvepol od 02.05.2017 do 14.08.2017 105
5. Minister Kultury Arons Jesse Olivier od 02.05.2017 do 14.08.2017 105
6. Minister Spraw Zagranicznych Prezerwatyw Tradycja Radziecki od 02.05.2017 do 14.08.2017 105