Archiwum Rządu Królewskiego

W Archiwum Rządowym gromadzone są informacje nt. działalności Rządu Królewskiego w przeszłości.

Archiwalne serwisy internetowe

Poniżej znajduje się tabela dotycząca składu poprzednich gabinetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (i Administracji) (od 2009 r.)

Lp. Minister Spraw Wewnętrznych (MSWiA) Objął urząd Złożył urząd Liczba dni urzędowania
1. Auksencjusz Butodziej-Witt 26.04.2016 nadal urzęduje
2. Daniel von Witt 24.10.2014 30.05.2015 218
3. Martin Schlesinger-Asketil 17.06.2014 13.08.2014 57
4. Fabiola de Willibald 25.04.2014 17.06.2014 23
5. Conrad Darosareier-Stattoerr 13.03.2014 25.04.2014 43
6. Pavel Svoboda 22.12.2013 13.03.2014 81
7. Daniło de la Vega (Daniel von Witt) 08.08.2013 22.12.2013 136
8. Dino von Djokić-Krieg 20.06.2013 08.08.2013 49
9. Hans von Witt 23.05.2013 20.06.2013 28
10. Daniło de la Vega 08.03.2013 23.05.2013 76
11. Daniło de la Vega 27.09.2012 07.11.2013 406
12. Daniło de la Vega 12.07.2012 27.09.2012 77
13. Kryspin van Buuren 17.05.2012 12.07.2012 56
14. Roland Zawkrzeński 18.04.2012 17.05.2012 29
15. Jacques de Brolle 08.03.2012 18.04.2012 41
16. Edward Artur 16.11.2011 08.03.2012 113
17. Edward Artur (Edward Krieg) 31.10.2011 13.11.2011 13
18. Ghardin 26.04.2011 31.10.2011 188
19. Ghardin 23.02.2011 26.04.2011 62
20. Ghardin 06.11.2010 23.02.2011 109
21. Conrad Darosareier-Stattoerr 08.08.2010 06.11.2010 90
22. Ghardin 23.05.2010 08.08.2010 77
23. Ghardin 22.12.2009 23.05.2010 152
24. Taheto 07.11.2009 22.12.2009 45