Skład Rządu

Obecny skład gabinetu został powołany przez Premiera Rządu Królewskiego Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego w dniu 29 listopada 2017 roku (rozporządzenie).Prezerwatyw Tradycja Radziecki

Premier Rządu Królewskiego
działy administracji: brak
kontakt: ksradetzky[at]gmail.com


Prezerwatyw Tradycja Radziecki

Minister Spraw Zagranicznych
działy administracji: sprawy zagraniczne

Prezerwatyw Tradycja Radziecki

p.o. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
działy administracji: administracja, sprawy wewnętrzne, sprawiedliwość


Prezerwatyw Tradycja Radziecki

p.o. Ministra Kultury
działy administracji: kultura, promocja