Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Podstawowe informacje

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiada za realizację polityki Królestwa w zakresie działów administracji federalnej: administracja, sprawy wewnętrzne i sprawiedliwość.

Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy związane z funkcjonowaniem gospodarki i finansów publicznych Królestwa, sprawy związane z ewidencją i obsługą obywateli oraz swobodami obywatelskimi, sprawy edukacji elementarnej i szkolnictwa wyższego, a także sprawy związane z zapewnianiem i ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawy związane z ochroną granic Królestwa, jeżeli zadań w tym zakresie nie wykonują siły zbrojne. (DK o Rządzie Królewskim, art. 9 ust. 5)

Dział administracja obejmuje sprawy administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej, procedur administracyjnych oraz nadzoru i organizacji działalności federalnych instytucji publicznych, podziału administracyjnego, kartografii oraz zarządzania miejscami publicznymi. (DK o Rządzie Królewskim, art. 9 ust. 1)

Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy związane z ochroną porządku prawnego, w tym sprawy związane z działalnością prokuratury, adwokatury i innych instytucji pomocy prawnej, a także sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych. (DK o Rządzie Królewskim, art. 9 ust. 1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest odpowiedzialny za szereg spraw dotyczących polityki wewnętrznej Królestwa Dreamlandu, którą dawniej prowadzili ministrowie do spraw budżetu, gospodarki, kultury, mienia Królestwa, nauki i obywatelstwa. Ponadto w zakresie jego obowiązków leżą również sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Minister zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z działaniem administracji publicznej, procedurami administracyjnymi, prowincjami Królestwa, kartografią oraz zarządzaniem miejscami publicznymi, tj. forum dyskusyjnym.

 

Z życia resortu

O Ministerstwie
Obywatelstwo
Konto bankowe