Instytucje

 

Tutaj znajdują się informacje dotyczące funkcjonowania instytucji federalnych zależnych od Premiera i ministrów. Każdemu ministrowi odpowiada poszczególne ministerstwo. Oprócz ministerstw Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz Minister Sprawiedliwości posiadają w swoim władaniu instytucje federalne przedstawione poniżej.

Instytucje zależne od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Galeria Królewska (NIFI A80740)  – to najstarsza dreamlandzka galeria. Powstała w październiku 2004 roku. Przez wiele lat swojego istnienia zgromadziła dużo prac utalentowanych artystów, którzy byli aktywni w Królestwie Dreamlandu. Jednymi z ciekawszych wystaw są te autorstwa Fabioli de Willibald, Cypriana Lee, Piotra Żebrowskiego czy Pawła Erwina de Archiena-Liberi. Przyszłość Galerii raczej nie rysuje się w jasnych barwach, ponieważ obecnie cierpimy na deficyt artystów-malarzy bądź grafików, którzy mogliby pokazać szerszej publiczności swoje dzieła. Strona Galerii Królewskiej dostępna jest tu: LINK.

Fundusz Stypendialny (NIFI A86513) – fundusz (ściśle związany z rządami Krzysztofa Jazłowieckiego, który był jego pomysłodawcą) w przeszłości udzielał wsparcia pieniężnego dla edukacji Dreamlandczyków. Wpis do CRIP miał miejsce w styczniu 2009 roku, mimo, że ustawa federalna o Funduszu Stypendialnym została ogłoszona dopiero w kwietniu tego roku. Fundusz miał za zadanie gromadzenie pieniędzy na stypendia dla uczniów szkolnictwa wyższego. Dotacje mogły pochodzić od osób prywatnych lub organów administracji federalnej. Dziś Fundusz jest nieaktywny, a planowane jest rozszerzenie jego działalności nie tylko na Uniwersytet Królestwa Dreamlandu, a także w Książęcej Szkole Rycerskiej, która docelowo ma być uczelnią podstawową w skali całego Dreamlandu. Ustawa federalna o Funduszu Stypendialnym znajduje się tu: LINK.

Fundusz Aktywizacji Inicjatyw Przedsiębiorczych (NIFI A34254) – rządowy fundusz który w przeszłości miał na celu m.in zwiększenie aktywności i produktywności gospodarki Królestwa, zachęcanie obywateli do zakładania firm i przedsiębiorstw, a także zwiększenie udziału przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym. Powstał we wrześniu 2012 roku. Prezesem FAIP był Hans von Witt. Obecnie fundusz jest nieaktywny. i nie wiadomo czy będzie aktywny w przyszłości. Więcej informacji nt. funduszu znajduje się tu: LINK.

Instytucje zależne od Ministra Sprawiedliwości:

Prokuratura Królestwa (NIFI A83160) – informacje w przygotowaniu.