Poczet

Tabela poniższa obejmuje listę premierów wraz z okresem ich urzędowania i liczbą dni na urzędzie. Lista nie jest kompletna i będzie sukcesywnie rozbudowywana.

Lp. Premier Objął urząd Złożył urząd Liczba dni urzedowania
48. Prezerwatyw Tradycja Radziecki 27.11.2017 nadal urzęduje
47. Oskar ben Grozny Witt 15.08.2017 27.11.2017 104
46. Torkan Ingawaar 02.05.2017 14.08.2017 105
45. Auksencjusz Butodziej-Witt 03.01.2017 01.05.2017 119
44. Daniel von Witt 30.08.2016 02.01.2017 126
43. Daniel von Witt 26.04.2016 29.08.2016 126
42. Pavel Svoboda 30.05.2015 26.04.2016 332
41. Daniel von Witt 24.10.2014 30.05.2015 218
40. Fabiola de Willibald 31.08.2014 24.10.2014 54
39. Paul von Panevnick 15.06.2014 31.08.2014 77
38. Martin Schlesinger-Asketil 11.03.2014 15.06.2014 96
37. Edward Krieg 22.12.2013 11.03.2014 79
36. Siergiusz Asketil 08.08.2013 22.12.2013 136
35. Fabiola de Willibald 13.06.2013 08.08.2013 56
34. Simon McMelkor 06.03.2013 13.06.2013 99
33. Daniło de la Vega 28.10.2012 06.03.2013 129
32. Jacques de Brolle 23.09.2012 28.10.2012 35
31. Jacques de Brolle 04.04.2012 23.09.2012 172
30. Jacques de Brolle 08.03.2012 04.04.2012 27
29. Edward Krieg 13.11.2011 08.03.2012 116
28. Edward Krieg (p.o.) 03.11.2011 13.11.2011 10
27. Kryspin von Lichtenstein 26.10.2011 03.11.2011 8
26. Pavel Svoboda 26.04.2011 26.10.2011 183
25. Ghardin 23.02.2011 26.04.2011 62
24. Edward Krieg 06.11.2010 23.02.2011 109
23. Jacques de Brolle 23.05.2010 06.11.2010 167
22. Jacques de Brolle 22.12.2009 23.05.2010 152
21. Paweł Erwin de Archien-Liberi 03.11.2009 22.12.2009 49
20. Alchien d’Archien 16.10.2009 03.11.2009 18
19. Etherard de Godwin 08.09.2009 16.10.2009 38
18. Paweł Erwin de Archien-Liberi 19.08.2009 08.09.2009 20
17. Krzysztof Jazłowiecki 19.02.2009 19.08.2009 181
16. Krzysztof Jazłowiecki 29.10.2008 18.02.2009 112
15. Robert van Buuren 07.10.2008 28.10.2008 21
14. Martin van Buuren 11.02.2008 07.10.2008 239
13. Alchien d’Archien 17.12.2007 11.02.2008 56
12. Gabriel Grandin 03.08.2007 17.12.2007 136
11. Józef Kalicki 06.05.2007 02.08.2007 88
10. Alexandr di Meglio 27.01.2007 06.05.2007 99
9. Łukasz Wakowski 06.09.2006 27.01.2007 143
8. Łukasz Wakowski 14.06.2006 06.09.2006 84
7. Mateusz Muchlado 04.03.2006 14.06.2006 102
6. Edward Krieg 25.07.2005 04.03.2006 222
5. Tia Macarthur 05.04.2005 25.07.2005 111
4. Albon z Cintry 01.02.2005 05.04.2005 63
3. Kobe Amaru Shakur 10.10.2004 01.02.2005 114
2. Edward Krieg 04.07.2003 10.10.2004 403
1. Pavel Svoboda 03.07.2002 03.07.2003 365