Premier

Prezerwatyw Tradycja Radziecki – Premier Rządu Królewskiego od 27 listopada 2017 r. Obywatel Królestwa Dreamlandu od kwietnia 2016 r. Polityk, literat, działacz regionalny. W przeszłości obywatel wielu krajów – m.in. Mandragoratu Wandystanu, Demokracji Surmeńskiej i Wysokogórskiej Republiki Elfidy.

Kariera polityczna 

Lokalna aktywność polityczna

Regionalnie towarzysz Radziecki zamieszkuje i działa w Scholandii. W przeszłości przez dwie kadencje piastował funkcję Premiera tego regionu – jego wybór był historyczny ze względu na jego gnomie pochodzenie.

Federalna aktywność polityczna 

Współzałożyciel Komunistycznej Partii Dreamlandu (KPD). Dwukrotnie ubiegał się o funkcję premiera Rządu Królewskiego z jej ramienia (pod koniec 2016 i na pocżatku 2017) – nieskutecznie. W maju i czerwcu 2017 Minister Spraw Zagranicznych i Wicepremier w rządzie Torkana Ingawaara. Wielokrotnie sprawował funkcję Marszałka i Wicemarszałka Parlamentu Królewskiego.