Sprawozdanie budżetowe Skarbu Królestwa 07-08.2016

SPRAWOZDANIE BUDŻETOWE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Skarbu Królestwa sporządzone za okres od 21 lipca do 19 sierpnia 2016 I. STAN SKARBU KRÓLESTWA NA DZIEŃ 21.07.2016 : 5 326 385 D Czytaj dalej Sprawozdanie budżetowe Skarbu Królestwa 07-08.2016