Sprawozdanie budżetowe Skarbu Królestwa 08-12.2016

SPRAWOZDANIE BUDŻETOWE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Skarbu Królestwa sporządzone za okres od 20 sierpnia do 20 grudnia 2016 I. STAN SKARBU KRÓLESTWA NA DZIEŃ 20.08.2016 : 5.263.985 D II. DOCHODY: 7.603.710 D Czytaj dalej Sprawozdanie budżetowe Skarbu Królestwa 08-12.2016

Sprawozdanie budżetowe Skarbu Królestwa 07-08.2016

SPRAWOZDANIE BUDŻETOWE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Skarbu Królestwa sporządzone za okres od 21 lipca do 19 sierpnia 2016 I. STAN SKARBU KRÓLESTWA NA DZIEŃ 21.07.2016 : 5 326 385 D Czytaj dalej Sprawozdanie budżetowe Skarbu Królestwa 07-08.2016