Sprawozdanie budżetowe Rządu 08-12.2016

ObrazekSPRAWOZDANIE BUDŻETOWE
RZĄDU KRÓLEWSKIEGO I INSTYTUCJI PODLEGŁYCH
sporządzone za okres od 20 sierpnia 2016 do 12 grudnia 2016

I. STAN KONTA KANCELARII PREMIERA na dzień 20.08.2016: 0 D
II. DOCHODY: 500.000 D
w tym:
(1) Dotacja ogólna z Skarbu Królestwa: 500.000 D
III. WYDATKI: 397.199 D
z czego na:
(1) Wynagrodzenia Premiera Rządu Królewskiego i Ministrów Korony: 147.199 D
a) Wynagrodzenie Premiera Rządu Królewskiego: 12.267 D
b) Wynagrodzenie Ministra Spraw Zagranicznych (urzędującego do 3 października 2016): 6.400 D
c) Wynagrodzenie Ministra Spraw Zagranicznych (urzędującego od 3 października 2016): 19.500 D
d) Wynagrodzenie Ministra Sprawiedliwości (urzędującego do 3 września 2016): 733 D
e) Wynagrodzenie Ministra Sprawiedliwości i Administracji (urzędującego od 3 września 2016): 28.500 D
f) Wynagrodzenie Ministra Spraw Wewnętrznych: 26.033 D
g) Wynagrodzenie Wiceministra Spraw Wewnętrznych: 33.233 D
h) Wynagrodzenie Ministra Promocji i Rozrywki (urzędującego do 15 listopada 2016): 17.533 D
i) Wynagrodzenie Ministra Promocji i Rozrywki (urzędującego od 15 listopada 2016): 3.000 D
(2) Dotacje dla ministerstw: 200.000 D
a) dotacja dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 200.000 D
(3) Pozostałe wydatki: 50.000 D
a) pierwsza nagroda w konkursie Jak zostać królem?: 50.000 D
IV. WYNIK FINANSOWY: 102.801 D
V. PRZYCHODY: 0 D
VI. ROZCHODY: 0 D
VII. STAN KONTA KANCELARII PREMIERA na dzień 12.12.2016: 102.801 D

VIII. MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH – STAN KONTA na dzień 20.08.2016: 36.000 D
IX. DOCHODY: 0 D
X. WYDATKI: 19.032 D
z czego na:
(1) Wynagrodzenia ambasadorów: 19.032 D
XI. WYNIK BUDŻETU: – 19.032 D
XII. STAN KONTA na dzień 12.12.2016: 16.968 D

XIII. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH – STAN KONTA na dzień 20.08.2016: 0 D
XIV. DOCHODY: 415.000 D
w tym:
(1) Dotacja ogólna z Kancelarii Premiera Rządu Królewskiego: 200.000 D
(2) Przesunięcia dochodów: 215.000 D
XV. WYDATKI: 342.050 D
(1) Dotacje dla podmiotów zależnych: 25.000 D
a) dotacja dla Gimnazjum Królewskiego: 25.000 D
(2) Zapomogi w ramach Funduszu Startowego: 105.000 D
(3) Nagrody w konkursie literackim: 200.000 D
(4) Wynagrodzenia urzędników administracji: 12.000 D
a) Wynagrodzenia Dyrektora Biblioteki im. Świętej Róży: 6.000 D
b) Wynagrodzenia Dyrektora Gimnazjum Królewskiego: 6.000 D
(5) Pozostałe wydatki: 50 D
XVI. WYNIK BUDŻETU: 72.950 D
XVII. PRZYCHODY: 9.000 D
w tym:
(1) Spłaty udzielonych pożyczek w ramach Funduszu Startowego: 9.000 D
XVIII. ROZCHODY: 50.000 D
z czego na:
(1) Udzielenie pożyczek w ramach Funduszu Startowego: 50.000 D
XIX. STAN KONTA na dzień 12.12.2016: 31.950 D

XX. MINISTERSTWO PROMOCJI I ROZRYWKI – STAN KONTA na dzień 20.08.2016: 0 D
XXI. DOCHODY: 0 D
XXII. WYDATKI: 0 D
XXIII. WYNIK BUDŻETU: 0 D
XXIV. STAN KONTA na dzień 12.12.2016: 0 D

XXV. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI I ADMINISTRACJI – STAN KONTA na dzień 20.08.2016: 0 D
XXVI. DOCHODY: 0 D
XXVII. WYDATKI: 0 D
XXVIII. WYNIK BUDŻETU: 0 D
XXIX. STAN KONTA na dzień 12.12.2016: 0 D

Obrazek

(-) Daniel książę von Witt
Premier Rządu Królewskiego