Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Podstawowe informacje

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiada za realizację zadań z zakresu działu administracji sprawy zagraniczne.

Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy związane z reprezentowaniem interesów Królestwa wobec innych państw wirtualnych, w tym sprawy związane z tworzeniem, działalnością i znoszeniem przedstawicielstw dyplomatycznych Królestwa oraz przyjmowaniem przedstawicielstw państw obcych. (DK o Rządzie Królewskim, art. 9 ust. 6)

Minister Spraw Zagranicznych odpowiada za kontakty Królestwa z państwami obcymi i organizacjami międzynarodowymi. Ponadto kieruje i koordynuje pracę dreamlandzkich ambasadorów i innych zagranicznych przedstawicieli Królestwa.

Z życia resortu

O Ministerstwie
Plan pracy Ministerstwa
Polityka zagraniczna
Wspólnota Korony Ebruzów
Państwa uznawane
Ambasady Królestwa Dreamlandu
Ambasady w Królestwie Dreamlandu
Konto bankowe