Kancelaria Premiera

Podstawowe informacje

O Kancelarii

Kancelaria Premiera Rządu Królewskiego jest jednostką organizacyjną prowadzącą obsługę administracyjną Premiera Rządu Królewskiego. Odpowiada za prowadzenie polityki informacyjnej Rządu Królewskiego. W tym celu posługuje się własnym kontem na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu. Ponadto Kancelaria posiada osobowość prawną i zarządza budżetem Rządu Królewskiego wypłacając wynagrodzenia jego członkom oraz przydzielając środki publiczne ministerstwom i instytucjom podległym. Wydaje również wszelkie niezbędne dokumenty i udziela informacji o funkcjonowaniu i działaniach Rządu.

Konto bankowe

Kancelaria Premiera Rządu Królewskiego to podmiot finansów publicznych rozliczający się z Skarbem Królestwa bezpośrednio. Przez Kancelarię Premiera przechodzą środki finansowe do wszystkich organizacji rządowych, w tym przede wszystkim do ministerstw.

Konto Kancelarii: NIFI A22314

Kontakt

Premier Rządu Królewskiego
sir Oskar ben Grozny Witt

ioskar[at]interia.pl