Ministerstwo Kultury

Podstawowe informacje

Ministerstwo Kultury odpowiada za rozwój szkolnictwa podstawowego oraz rozrywkę i promocję.

Dział promocja obejmuje sprawy związane z wdrażaniem i realizowaniem strategii promocji i podejmowania różnych działań marketingowych oddziałujących na potencjalnych mieszkańców Królestwa, a także sprawy związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku Królestwa w Mikroświecie, w sieci i poza nią oraz prowadzenie polityki informacyjnej w zakresie działalności organów władzy Królestwa.

Dział kultura obejmuje sprawy związane z prowadzeniem polityki aktywizującej obywateli, w tym w zakresie kultury i sportu, ochroną i utrzymaniem dziedzictwa narodowego sprawy edukacji elementarnej i szkolnictwa wyższego oraz wspieranie inicjatyw obywatelskich w wyżej określonych sprawach

Minister Kulturą zajmuje się więc wspieraniem kultury, sportu, wydarzeń o charakterze rozrywkowym oraz kreowaniem pozytywnej atmosfery w życiu publicznym. Dba również o kwestie wchodzące w zakres przedmiotowy marketingu, a także sprawy związane z edukacją.

Z życia resortu

Konto bankowe
NIFI A70792