Sprawozdanie budżetowe Rządu 07-08.2016

ObrazekSPRAWOZDANIE BUDŻETOWE
RZĄDU KRÓLEWSKIEGO I INSTYTUCJI PODLEGŁYCH
sporządzone za okres od 21 lipca 2016 do 19 sierpnia 2016

I. STAN KONTA KANCELARII PREMIERA na dzień 21.07.2016: 97.600 D
II. DOCHODY: 62.400 D
w tym:
(1) Dotacja ogólna z Skarbu Królestwa: 62.400 D
III. WYDATKI: 160.000 D
z czego na:
(1) Wynagrodzenia Premiera Rządu Królewskiego i Ministrów Korony: 160.000 D
a) Wynagrodzenie Premiera Rządu Królewskiego: 36.000 D
b) Wynagrodzenie Ministra Spraw Zagranicznych: 35.000 D
c) Wynagrodzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: 35.000 D
d) Wynagrodzenie Ministra Sprawiedliwości (urzędującego do 2 lipca 2016): 13.542 D
e) Wynagrodzenie Ministra Sprawiedliwości (urzędującego od 2 lipca 2016): 11.458 D
f) Wynagrodzenie Ministra Promocji i Rozrywki (urzędującego do 2 lipca 2016): 15.708 D
g) Wynagrodzenie Ministra Promocji i Rozrywki (urzędującego od 2 lipca 2016): 13.292 D
IV. WYNIK FINANSOWY: – 97.600 D
V. PRZYCHODY: 0 D
VI. ROZCHODY: 0 D
VII. STAN KONTA KANCELARII PREMIERA na dzień 19.08.2016: 0 D

VIII. MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH – STAN KONTA na dzień 21.07.2016: 72.000 D
IX. DOCHODY: 0 D
X. WYDATKI: 36.000 D
z czego na:
(1) Nagroda z okazji quizu rocznicowego: 6.000 D
(2) Zlecenie zewnętrzne: 30.000 D
XI. WYNIK BUDŻETU: – 36.000 D
XII. STAN KONTA na dzień 19.08.2016: 36.000 D

XIII. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI – STAN KONTA na dzień 21.07.2016: 0 D
XIV. DOCHODY: 0 D
XV. WYDATKI: 0 D
XVI. WYNIK BUDŻETU: 0 D
XVII. STAN KONTA na dzień 19.08.2016: 0 D

XVIII. MINISTERSTWO PROMOCJI I ROZRYWKI – STAN KONTA na dzień 21.07.2016: 0 D
XIX. DOCHODY: 0 D
XX. WYDATKI: 0 D
XXI. WYNIK BUDŻETU: 0 D
XXII. STAN KONTA na dzień 19.08.2016: 0 D

XXIII. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI – STAN KONTA na dzień 21.07.2016: 0 D
XXIV. DOCHODY: 0 D
XXV. WYDATKI: 0 D
XXVI. WYNIK BUDŻETU: 0 D
XXVII. STAN KONTA na dzień 19.08.2016: 0 D

Obrazek

(-) Daniel książę von Witt
Premier Rządu Królewskiego