Sprawozdanie budżetowe Skarbu Królestwa 07-08.2016

ObrazekSPRAWOZDANIE BUDŻETOWE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Skarbu Królestwa
sporządzone za okres od 21 lipca do 19 sierpnia 2016

I. STAN SKARBU KRÓLESTWA NA DZIEŃ 21.07.2016 : 5 326 385 D
II. DOCHODY: 0 D
III. WYDATKI: 62.400 D
z czego na:
(1) Dotacja ogólna dla Rządu Królewskiego: 62.400 D
IV. PRZYCHODY: 0 D
V. ROZCHODY: 0 D
VI. WYNIK BUDŻETU: – 62.400 D
VII. STAN ZADŁUŻENIA: 0 D
VIII. STAN SKARBU KRÓLESTWA NA DZIEŃ 19.08.2016 : 5 263 985 D

Obrazek(-) Auksencjusz hrabia Butodziej-Witt
Obrazek