KKP 7/I/2016: Monit prac Rządu na miesiąc przed końcem kadencji

z dnia 23 lipca 2016 roku

Kancelaria Premiera Rządu Królewskiego zawiadamia, iż dnia 24 lipca 2016 roku odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasowe osiągnięcia i stan zaawansowania prac Rządu Królewskiego. Zapraszamy do uczestnictwa w dyskusji i zadawania pytań członkom Rządu Królewskiego.