KKP 6/I/2016: Rekonstrukcja Rządu

z dnia 2 lipca 2016 roku

Kancelaria Premiera Rządu Królewskiego pragnie poinformować, że w dniu dzisiejszym Premier Daniel książę von Witt dokona zmian w składzie Rządu Królewskiego. Po dokonaniu rekonstrukcji Gabinetu planowana jest krótka konferencja.