Rząd Królewski powołany

Obrazek

Drodzy Rodacy,

przed kilkoma minutami powołany został nowy Rząd Królewski. Będzie składać się z sześciu Ministrów Korony. JE Gaston baron de Senancour został Ministrem Spraw Zagranicznych, JE sir Markocjusz van Koller został Ministrem Spraw Wewnętrznych, JE Auksencjusz hrabia Butodziej-Witt został jego zastępcą, JE sir Mateusz von Kube został Ministrem Promocji i Rozrywki, JE Pascal de La Brun został Ministrem Administracji i Informatyzacji, natomiast osobiście objąłem tekę Ministra Sprawiedliwości.

Postawiłem więc na młodzież, kwiat naszego Królestwa. Wykluczając moją osobę, najstarszy spośród Ministrów Korony, urodził się w grudniu zeszłego roku. Stawiając na młodzież chcę, by nabywała ona doświadczenia i mogła realnie zetknąć się z mechanizmami władzy w Królestwie Dreamlandu, a także uczyć się pracy zespołowej, indywidualnej i pod presją. Wierzę w to, że moi współpracownicy sprostają zadaniom, jakie przed nimi zostały postawione przez Was, Wyborców.

Podobnie jak miało to miejsce do tej pory, polityka informacyjna będzie odgrywać znaczącą rolę w moim Rządzie. Na dobrą sprawę rozpocznie się ona w tej kadencji z dniem jutrzejszym, podczas którego planowane jest wygłoszenie expose przed Parlamentem Królewskim. Po uszczegółowieniu naszego programu politycznego, który mieliście już okazję poznać w trakcie kampanii wyborczej, poszczególni Ministrowie będą przedstawiać Wam swoje wizje i plany, będąc do dyspozycji każdego zainteresowanego naszą pracą.

Jeżeli mają Państwo do mnie lub do Ministrów jakieś pytania – prosimy uprzejmie.

(-) Daniel książę von Witt
Premier Rządu Królewskiego