Exposé Premiera Daniela von Witta – 01.09.2016

Premier Rządu Królewskiego Daniel książę von Witt wygłosił exposé 1 września 2016 r. w Pałacu Parlamentu Królewskiego w Dreamopolis.


Obrazek

Wasza Królewska Mość,
Wysoka Izbo,
Obywatele Królestwa Dreamlandu,

w roli Premiera Rządu Królewskiego stoję przed Wami już drugi raz z rzędu, za co ponownie chciałbym podziękować Wyborcom, których oddech i oczekiwania są jeszcze mocniej odczuwalne, gdyż w ostatnich wyborach poparło mnie 2,5 raza więcej osób niż jeszcze w kwietniu tego roku. Niezbicie to świadczy o rosnącym potencjale naszego Królestwa oraz rosnącej roli i odpowiedzialności Rządu Królewskiego za należytą dbałość i wykorzystanie tego potencjału. Wespół z moimi współpracownikami postaram się, aby przy pomocy przygotowanego przez nas i znanego Wam dobrze z poprzedniej kadencji jak i kampanii wyborczej programu, potencjał Królestwa zamieniał się w jego siłę, nieustannie powiększając się i zapewniając wszystkim obywatelom dogodne warunki do życia akurat w naszym kraju. Ze szczegółami tego programu zaraz Państwa zapoznam.

Rząd Królewski został powołany 30 sierpnia. Weszli do niego oprócz mnie: JE baron Gaston de Senancour, JE sir Markocjusz van Koller, JE hrabia Auksencjusz Butodziej-Witt, JE sir Mateusz von Kube i JE Pascal de La Brun. Ci młodzi Panowie są aktywni i chętni do zmieniania naszego Królestwa na lepsze. Razem ze mną realizować będą w pewnym zakresie założenia i plany podjęte cztery miesiące temu, gdyż uważamy, że kierunki rozwoju obrane wtedy są dobre i przynoszą pożądane rezultaty. Nie chcąc się jednak powtarzać tylko krótko je wypunktuję. W dalszym ciągu prowadzona będzie reforma i odbudowa systemu wymiaru sprawiedliwości, by w najbliższych tygodniach i miesiącach sędziowie i prokuratorzy mogli zacząć pracę. Priorytetowe znaczenie dla mojego Gabinetu ma również system szkolnictwa podstawowego – tutoriale, przewodniki i szkoła podstawowa, które zaczęły być przygotowywane podczas wcześniejszej kadencji – zostaną dokończone i uruchomione w najbliższym czasie. Zachowana zostanie, aczkolwiek będzie udoskonalana w płaszczyźnie realizacji, polityka promocyjna. Z kolei w obszarze polityki zagranicznej podstawowym zadaniem będzie nadal umocnienie Wspólnoty Korony Ebruzów. Jednakże w naszym programie nie brakuje nowych elementów, które zrealizowane, z całą pewnością przyniosą Królestwu i jego obywatelom wymierne korzyści.

Niezwykle istotne znaczenie dla obywatela ma sprawność, szybkość i jakość funkcjonowania instytucji państwa. Rząd Królewski będzie podnosić te parametry państwa poprzez modernizację struktur organizacyjnych instytucji, nabory dyrektorów do tych instytucji, poprawę stanu stron internetowych oraz należyte ich katalogowanie w miejscach ogólnie dostępnych, zapewnianie stałego finansowania całego sektora publicznego oraz przebudowę forum dyskusyjnego. Zadania w tym obszarze wykonywać będzie w szczególności Minister Administracji i Informatyzacji, którym został Pascal de La Brun. Oprócz zadań stricte administracyjnych Jego Ekscelencja poprowadzi również rządowy program informatyzacji Królestwa, w którym z jednej strony Rząd będzie stale kontaktować się z Królewskimi Służbami Informatycznymi w sprawach już funkcjonujących systemów, a z drugiej zadba się o pobudzenie prywatnej branży IT poprzez zamówienia publiczne na określone narzędzia informatyczne podnoszące jakość życia publicznego. Właśnie przez to rozumiemy innowacyjność, o której mówiłem w kampanii wyborczej.

Aż dwa ministerstwa i trzech ministrów zajmie się realizacją polityki proobywatelskiej. Będą nimi: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z Ministrami Markocjuszem van Kollerem i Auksencjuszem Butodziejem-Wittem oraz Ministerstwo Promocji i Rozrywki z Ministrem Mateuszem von Kube. Te resorty zadbają przede wszystkim o system edukacji, kulturę, naukę i szkolnictwo wyższe oraz rozrywkę. Na odzyskanie blasku i na wypełnienie aktywnością czeka szereg instytucji federalnych, na czele z Uniwersytetem Królewskim. Nie podlega on co prawda Rządowi Królewskiemu, jednakże to Klub Polityczny św. Augustyna w dniu swojego święta pokazał, że organizacja naukowych konferencji i seminariów cieszy się zainteresowaniem społeczeństwa i opinii światowej. Niezależnie więc od tego, kto zostanie nowym rektorem UKD Rząd będzie dążył do realizacji podobnych przedsięwzięć właśnie tam. Sukcesywnie, jedna po drugiej, będą uruchamiane kolejne organizacje, których funkcjonowania tutaj nie sposób w krótkich zdaniach należycie omówić, dlatego zostawię to na inną okazję. Co warte jest podkreślenia to fakt, że prowadzone będą w dalszym ciągu konkursy związane z rocznicą Królestwa („Jak zostać królem?”), konkursy okolicznościowe, aukcje oraz program „Marka Narodowa”, polegający na finansowym wspieraniu najlepszych marek rodem z naszego Królestwa. Ministerstwo Promocji i Rozrywki planuje ponadto organizację międzynarodowego festiwalu.

Polityka zagraniczna, której koordynacją zajmie się Minister Gaston de Senancour, będzie skoncentrowana na dotychczasowych kierunkach. Oprócz Wspólnoty Korony Ebruzów, programu repatriacyjnego skierowanego do Dreamlandczyków i Scholandczyków na emigracji, zawarcia konkordatu z Państwem Kościelnym Rotria, „Białym Wywiadem”, Minister zajmie się również przygotowaniem projektu Doktryny Polityki Zagranicznej Królestwa, wydanej wspólnie przez Komitet Spraw Zagranicznych (trójkąt decyzyjny w sprawach zagranicznych: Król-Premier-MSZ). Uważamy, że dokument taki powinien być jasnym manifestem naszych zamiarów, aspiracji i planów w obszarze dyplomacji. Będziemy starać się skonstruować go w taki sposób, by uwzględniał on długofalową strategię rozwoju Królestwa Dreamlandu wśród mikronacji, stawiając nasz kraj w pozycji lidera. Minister planuje również odbycie wizyt w kilku monarchiach: Królestwie Agurii, Królestwie Skarlandu, Królestwie Francji i Nawarry, Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Państwie Kościelnym Rotria.

Program powyższy Rząd Królewski zamierza realizować przy aktywnym uczestnictwie innych organów władzy publicznej oraz strony społecznej. Bez tego wiele jego punktów nie będzie mieć racji bytu, dlatego powtarzam Wam to, co powiedziałem w 2014 roku – nasz program zrealizujecie Wy, obywatele, gdyż jest on pomyślany o Was i dla Was.

Premier Rządu Królewskiego

One Reply to “Exposé Premiera Daniela von Witta – 01.09.2016”

  1. Pingback: Rząd inwestujący w kulturę – finanse państwa cz. 2 | Instytut Mikronacyjnej Ekonomii