Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiada za realizację polityki Królestwa w zakresie działów administracji federalnej: administracja, sprawy wewnętrzne i sprawiedliwość.

Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy związane z funkcjonowaniem gospodarki i finansów publicznych Królestwa, sprawy związane z ewidencją i obsługą obywateli oraz swobodami obywatelskimi, sprawy edukacji elementarnej i szkolnictwa wyższego, a także sprawy związane z zapewnianiem i ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawy związane z ochroną granic Królestwa, jeżeli zadań w tym zakresie nie wykonują siły zbrojne. (DK o Rządzie Królewskim, art. 9 ust. 5)

Dział sprawiedliwość obejmuje sprawy związane z ochroną porządku prawnego, w tym sprawy związane z działalnością prokuratury, adwokatury i innych instytucji pomocy prawnej, a także sprawy związane z wykonywaniem orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych. (DK o Rządzie Królewskim, art. 9, ust. 4)

Dział administracja obejmuje sprawy administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej, procedur administracyjnych oraz nadzoru i organizacji działalności federalnych instytucji publicznych, podziału administracyjnego, kartografii oraz zarządzania miejscami publicznymi. (DK o Rządzie Królewskim, art. 9 ust. 1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest odpowiedzialny za szereg spraw dotyczących polityki wewnętrznej Królestwa Dreamlandu, którą dawniej prowadzili ministrowie do spraw budżetu, gospodarki, kultury, mienia Królestwa, nauki i obywatelstwa. Ponadto w zakresie jego obowiązków leżą również sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponadto odpowiada za sprawy dotyczące wykonywania orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych. Świadczy również obsługę prawną Rządu Królewskiego. Minister zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z działaniem administracji publicznej, procedurami administracyjnymi, prowincjami Królestwa, kartografią oraz zarządzaniem miejscami publicznymi, tj. forum dyskusyjnym.

Aktualności

Sprawozdanie budżetowe Skarbu Królestwa 08-12.2016

ObrazekSPRAWOZDANIE BUDŻETOWE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z realizacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Skarbu Królestwa
sporządzone za okres od 20 sierpnia do 20 grudnia 2016

I. STAN SKARBU KRÓLESTWA NA DZIEŃ 20.08.2016 : 5.263.985 D
II. DOCHODY: 7.603.710 D
w tym:
(1) Dochody z likwidacji przedsiębiorstw państwowych: 7.593.710 D
(2) Dochody z sprzedaży papierów wartościowych: 10.000 D
III. WYDATKI: 7.755.000 D
z czego na:
(1) Dotacja ogólna dla Rządu Królewskiego: 500.000 D
(2) Dotacja ogólna dla Parlamentu Królewskiego: 2.040.000 D
(3) Dotacja ogólna dla Dworu Królewskiego: 5.000.000 D
(4) Przesunięcia wydatków: 215.000 D
IV. PRZYCHODY: 0 D
V. ROZCHODY: 0 D
VI. WYNIK BUDŻETU: – 151.290 D
VII. STAN ZADŁUŻENIA: 0 D
VIII. STAN SKARBU KRÓLESTWA NA DZIEŃ 20.12.2016 : 5.112.695 D

Obrazek

(-) sir Markocjusz van Koller

Pozostałe wiadomości