Rząd Auksencjusza Butodzieja-Witta

Auksencjusz Butodziej-Witt został wybrany na urząd Premiera Rządu Królewskiego w dniu 2 stycznia 2017 roku. Poniżej pokazano skład jego Gabinetu.

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Okres urzędowania Liczba dni urzedowania
1. Premier Auksencjusz Butodziej-Witt od 03.01.2017 do 01.05.2017 119
2. Wicepremier Daniel von Witt od 25.04.2017 do 01.05.2017 7
3. Minister Edukacji Auksencjusz Butodziej-Witt od 03.01.2017 do 01.05.2017 119
4. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Gaston de Senancour od 06.01.2017 do 16.01.2017 11
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  William Oxlade-Chamberlain od 17.01.2017 do 24.02.2017 38
5. Minister Kultury David de Korsei od 03.01.2017 do 24.02.2017 52
6. Wiceminister Kultury Leszek van der Fryssau od 03.01.2017 do 15.01.2017 13
7. Minister Rozrywki Oskar ben Grozny od 03.01.2017 do 01.05.2017 119
8. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Daniel von Witt od 03.01.2017 do 01.05.2017 119
9. Minister Obrony Narodowej Markocjusz van Koller od 03.01.2017 do 01.05.2017 119
10. Minister Spraw Zagranicznych Christian von Kluck od 03.01.2017 do 01.05.2017 119