Rząd Daniela von Witta (III)

Daniel von Witt został wybrany na urząd Premiera w pierwszych wyborach bezpośrednich Premiera w dniu 25 kwietnia 2016 roku. Skład jego Gabinetu pokazuje tabela.

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Okres urzędowania Liczba dni urzedowania
1. Premier Daniel von Witt od 26.04.2016 do 29.08.2016 126
2. Wicepremier Auksencjusz Butodziej-Witt od 24.07.2016 do 29.08.2016 37
3. Minister Sprawiedliwości Marcin Mikołaj od 27.04.2016 do 02.07.2016 68
Minister Sprawiedliwości  Daniel von Witt od 02.07.2016 do 29.08.2016 58
4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Auksencjusz Butodziej-Witt od 27.04.2016 do 29.08.2016 125
5. Minister Promocji i Rozrywki Daniel von Witt od 27.04.2016 do 02.07.2016 68
Minister Promocji i Rozrywki Tomasz von Habsburg od 02.07.2016 do 29.08.2016 58
6. Minister Spraw Zagranicznych Torkan Ingawaar od 27.04.2016 do 29.08.2016 125