Rząd Paula von Panevnicka

Paul von Panevnick został powołany na urząd Premiera przez Króla Marcina Mikołaja w dniu 15 czerwca 2014 roku. Skład jego Gabinetu pokazuje tabela.

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Okres urzędowania Liczba dni urzedowania
1. Premier Paul von Panevnick od 15.06.2014 do 31.08.2014 77
2. Minister Sprawiedliwości Paul von Panevnick od 17.06.2014 do 31.08.2014 75
3. Minister Spraw Wewnętrznych Martin Schlesinger-Asketil od 17.06.2014 do 13.08.2014 57
4. Minister Kultury i Nauki Siergiusz Asketil od 17.06.2014 do 15.08.2014 59
5. Minister Spraw Zagranicznych Dino von Djokić-Krieg od 17.06.2014 do 31.08.2014 75