Rząd Prezerwatywa Tradycji Radzieckiego

Prezerwatyw Tradycja Radziecki został wybrany na urząd Premiera Rządu Królewskiego w dniu 27 listopada 2017 roku. Poniżej pokazano skład jego Gabinetu.

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Okres urzędowania Liczba dni urzedowania
1. Premier Prezerwatyw Tradycja Radziecki 27.11.2017 – …
2. Minister Spraw Zagranicznych Prezerwatyw Tradycja Radziecki 27.11.2017 – …
3. Wiceminister Spraw Zagranicznych Fryderyk Orański-Nassau 27.11.2017 – …
4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Prezerwatyw Tradycja Radziecki 27.11.2017 – …
5. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz von Habsburg 27.11.2017 – …
6. Minister Kultury Jezus Ipanienko 27.11.2017 – 18.02.2018 83
7. p.o. Ministra Kultury Prezerwatyw Tradycja Radziecki 18.02.2018 – …