KKP 11/II/2016: Wizyta w Królestwie Scholandii

Imagez dnia 9 września 2016 roku

Kancelaria Premiera Rządu Królewskiego pragnie poinformować, że delegacja Rządu Królewskiego w składzie: Premier Daniel książę von Witt oraz Minister Spraw Wewnętrznych sir Markocjusz van Koller rozpoczęli z dniem dzisiejszymwizytę w Królestwie Scholandii. Podczas jej trwania przedstawiciele Rządu spotkają się z władzami i obywatelami Królestwa. Głównym tematem rozmów będzie stan i możliwości odbudowy scholandzkiej gospodarki.

Image