Exposé Oskara ben Groznego Witta – 25.08.2017

Premier Rządu Królewskiego sir Oskar ben Grozny Witt wygłosił swoje expose w dniu 25 sierpnia 2017 roku w Pałacu Parlamentu.

ObrazekWasza Królewska Mość,
Drodzy Lordowie,
Obywatele Królestwa Dreamlandu!

Na początku pragnę podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie głos. Po dwóch można powiedzieć kryzysowych kadencjach rządu, ludzie mogli być nastawieni sceptycznie do następnego, utwierdzając się w przekonaniu, że skoro tamci rządzili źle (bądź w ogóle), to następna władza też będzie spoczywała na laurach po wygranych wyborach. Skutkiem tego było oddanie rekordowej ilości przez obywateli głosów pustych. Nasz rząd przez 4 miesiące swej kadencji pokaże, że warto było na nas zagłosować, a wyborców innych partii i tych, którzy oddali głos pusty, spróbujemy przekonać, do naszych zamiarów.

Kończy się właśnie okres wakacyjny, aktywność się unormowała, bardzo dobrze. To zdecydowany czas, aby wziąć się do pracy. Kilka dni temu powołałem w skład rządu JE sir Tomasza von Habsburga, który objął stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, JE barona Fryderyka Orańskiego-Nassau, który od teraz pełni funkcję Ministra Spraw Zagranicznych, JE markiza Auksencjusza Butodzieja-Witta, który urzęduje od teraz jako Minister Oświecenia i Dziedzictwa Narodowego oraz JE Daniela von Witta, który objął urząd Ministra Sprawiedliwości. Oni razem ze mną będą pracować w tej kadencji w celu rozwoju państwa.

W naszym państwie aktualnie gospodarka stoi w miejscu, a obrót pieniądza jest minimalny. Pan Tomasz w MSWiA wykorzysta swoje zdolności informatyczne przyczyniając się do rozwoju gospodarki oraz infrastruktury państwa. Odchudzi również zbędną biurokrację likwidując oddzielne pomoce finansowe, łącząc w jedną instytucję pod nazwą „Królewski Fundusz Rozwoju i Aktywizacji”. Pomoże to z pewnością młodym niezorganizowanym mieszkańcom w uzyskaniu środków na realizacje ich celów uporządkowując formy wsparcia w jedność i zmniejszy niepotrzebny bałagan z wnioskami. Minister zadba również o historię. Zostanie do tego stworzona odpowiednia strona, która będzie zbiorem wszystkich dzieł prasowych mieszkańców na przedziale czasowym 1998-2017.

Sarmacja, Rotria, Elderland. Te trzy państwa wymieniłem w swoim programie wyborczym. Nasz rząd będzie wyraża chęć wyzerowania stosunków z Sarmacją. Wiele osób pamięta historię zaczepek i konfliktów na linii KD-KS. Jest to szkodliwe zjawisko, choćby dlatego że żyjemy na jednym podwórku mikronacyjnym, a dzielą nas tylko wirtualne granice państw. Powinniśmy się wspólnie szanować, oraz realizować wspólne cele! Z Elderlandem natomiast istnieje potrzeba wyraźnego zjednoczenia w Wspólnocie Korony Ebruzów, przy jednoczesnym wskazaniu granicy pomiędzy naszymi państwami. W dniu wygłoszenia exposé, Jej Królewska Mość Dreamlandu razem z Lordem Strażnikiem Koronnym Elderlandu, wydali wspólne publiczne oświadczenie, w którym jak mówią podtrzymana zostanie unia personalna. Nasz rząd bardzo to cieszy, ale nie możemy traktować Królestwo Elderlandu jako raka forum Dreamlandu, (takie słowa też się zdarzały) a jako oddzielne, w pełni samo rozwijające się państwo. Z Rotrią jak z innymi krajami będziemy natomiast podtrzymywać dobre z stosunki dyplomatyczne. Przewidziane są również liczne wizyty zagraniczne. Warto jednak nadmienić, że nasz rząd w tej kadencji nie będzie się zbytnio skupiał na sprawach zagranicznych. Będziemy raczej działali wewnętrznie, aniżeli zewnętrznie.

Ilu aktualnie Dreamland ma mieszkańców? Na pewno ta liczba nie przekracza 20. Dlatego Minister Oświecenia i Dziedzictwa Narodowego powoła program partnerski, którego głównym zadaniem będzie zwiększenie populacji naszego narodu. W związku z tym, że będziemy stopniowo rozwijać gospodarkę, program może okazać się przyszłościowo dobrym ruchem. Nasz program razem z jego planem realizacji zostanie opublikowany w przeciągu 2 tygodni. Do tego czasu opracujemy odpowiedni schemat oraz zabezpieczenia w związku z nadużyciami, które mogą wyniknąć przez różnorakie próby oszustwa. Ponadto, oprócz Ministra Spraw Wewnętrznych i Nauki, rozwojem wiedzy społeczeństwa o zbiór dzieł historycznych będzie zajmował się również pan Auksencjusz. Jego zadaniem będzie wykonać spis wszystkich stworzonych oraz dostępnych stron internetowych dla Królestwa. Jego zadaniem będzie również aktualizacja danych na nim zawartych. Sam widziałem kilka stron, kiedyś pełniące rolę państwową, a dzisiaj są zaniedbane i wprost informują nas, że aktualnym Królem jest Marcin I Mikołaj. Kolejnym zadaniem ministra będzie z pewnością dokończenie procesu aktualizacji tutoriala. Tutorial jest ważną częścią wprowadzenia do mikronacji i pomimo, iż nie sprawdzi się ona jako pomoc dla starszych mieszkańców, dla młodszych osób, może pełnić ona rolę informatora jak funkcjonować po mikroświecie, stanowić ośrodek wiedzy podstawowych informacji, jakie każdy rodowity Dreamlandczyk powinien wiedzieć.

Na stanowisko Ministra Sprawiedliwości wybrałem odpowiedzialną osobę, która będzie w stanie konsekwentnie wykonywać swe zadania oraz jest biegła w aktualnej bazie prawnej Królestwa. Daniel von Witt razem z całym rządem przez te 4 miesiące będzie stał na czele praworządności oraz uczciwości prawnej względem obywateli. Za cel minister wyznaczył sobie urządzenie sprawnej prokuratury. W tym samym dniu, w którym go powołałem wznowił postępowanie przygotowawcze, które poprzedni premier zostawił bez werdyktu na ponad miesiąc! Zaczynamy naprawiać państwo przez wyrządzone szkody, przez poprzedni rząd w związku z brakiem aktywności i zaniedbaniem do nich należących obowiązków, co skutkowało właśnie m.in niewłaściwym zarządzaniem oraz wydawaniem werdyktów prokuratury, gdzie prosta sprawa, mająca ponad miesiąc czasu od jej wniesienia nie została jeszcze rozwiązana. Biegłość w aktualnej bazie prawnej pana ministra umożliwi przejrzenie wszystkich wydanych aktów prawnych przez poprzedni – komunistyczny rząd. Przegląd będzie miał na celu likwidacje luk prawnych i uchybienia, jakie mogły powstać za rządów komunistów. W trosce o obywateli minister będzie dążył do uchylenia ustawy o forum. Już w programie wyborczym nadmieniłem, iż jest narzędziem do kontroli i pacyfikacji mieszkańców za to, co i jak mówią, w skrajnych przypadkach mogąc prowadzić do unicestwiania tak osób jak i ich wypowiedzi. Jest to zaprzeczenie wolności wypowiedzi, na której zależy nam – całemu rządowi jak i z pewnością wszystkim obywatelom. Troska o obywateli to również chronienie ich przed niebezpiecznymi, niepohamowanymi, nie posiadającymi kultury ludźmi, którzy działają jawnie na szkodę państwa. Ustawa o granicy państwowej i osobach niepożądanych w Królestwie Dreamlandu zbuduje mur przed osobnikami, którzy zostali sprawiedliwie obdarzeni statusem persona non grata. Ów status będzie nadawany osobom szkodliwym, obniżającym wizerunek państwa za granicą. Zlikwiduje również problem szkodliwych multikont założonymi przez skazanych na banicję osób, a wprowadzi kontrolę graniczną, która nie wpuści szkodnika do naszego kraju.

Rządowi będzie zależało na bliskim kontakcie z obywatelami. Przewodniczyć temu będzie Ministerstwo Rozwoju. Będzie wykonywało ono wyznaczone zadania specjalne. Wyznaczy ona dla Królestwa strategię długofalowego planu działania, aby nakreślić drogę jaką ma podążać państwo oraz rządzący. Pierwszym pomysłem, do którego ministerstwo będzie dążyło w celu jego realizacji, będzie komercjalizacja instytucji kulturalno-naukowych. Jak zresztą widzimy są pewne państwowe instytucje, które nie do końca dają sobie radę z przyciągnięciem do swojej oferty ludzi. Komercjalizacja i przekształcenie instytucji na wzór przedsiębiorstw, gdzie będą musiały samodzielnie, bez dotacji państwowych pozyskać swoich odbiorców będzie doskonałym sposobem, aby zobaczyć, które instytucje są potrzebne w Królestwie, a których trzeba się pozbyć. W programie zostało zapowiedziane stopniowe wprowadzanie głosów warzonych. Chodzi o to, by aktywne w Królestwie osoby, miały większe oddziaływanie tzw. większą wagę głosu, niż osoby, które bywają w państwie okazjonalnie. Ten system zostanie pierw przetestowany w Parlamencie Królewskim. Zapowiadam oczywiście debatę dotyczącą tego postulatu. Głos obywateli jest najważniejszy!

Mam nadzieję, że przez 4 miesiące zadowolimy obywateli naszymi działaniami oraz realizacją programu. W tej kadencji będziemy stosować politykę informacyjną, więc liczymy też i na was.

ObrazekPremier Rządu Królewskiego