KKP 4/V/2017: Powołanie Wicepremiera

Obrazekz dnia 17 października 2017 roku

Kancelaria Premiera Rządu Królewskiego pragnie poinformować, że Premier Rządu Królewskiego w związku z swoją zmniejszoną aktywnością powołał na stanowisko Wicepremiera Rządu Królewskiego Pana Tomasza von Habsburga. W okresie do 27 października należy spodziewać się mniejszej obecności Premiera w życiu publicznym.

Obrazek