Exposé Premiera Józefa Kalickiego – 12.05.2007

Premier Rządu Królewskiego Józef Kalicki zaprezentował exposé swojego Rządu w dniu 12 maja 2007 roku w Pałacu Parlamentu w Dreamopolis.


Wasza Królewska Mość,
Panowie Senatorowie,
Panowie Posłowie,
Wasze Ekscelencje,
Dreamlandczycy,
Goście,

Na stanowisku Premiera Rządu Królewskiego zastępuje, mojego dobrego kolegę, wicehrabiego di Meglio. Moim zadaniem, w związku z tym, będzie przede wszystkim kontynuowanie prac poprzedniego gabinetu. Jestem osobą, która w sferze działalności organów administracji stawia przede wszystkim na prostotę, tak w funkcjonowaniu, jak i w celach do osiągnięcia. Stąd też, już podjęte, działania ograniczające liczbę ministerstw. Ma to za zadanie ułatwić mi, jako Premierowi, ogólny kontakt ze współpracownikami, jak również zmienić pewną filozofię funkcjonowania rządu.

Jednym z głównych celów, który jest kontunuacją prac mojego poprzednika, jest dalszy rozwój polityki zagranicznej i umacnianie silnej pozycji Królestwa Dreamlandu na arenie międzynarodowej. Ważnym jej elementem jest pogłębianie współpracy w ramach Sojuszu, względem którego zawsze będziemy gotowi i otwarci. Nie zamykamy się również na kontakty i współprace z innym państwami, Wierzę bowiem, iż wzbogacanie tak narodu, jak i kraju może następować, właśnie, poprzez współpracę międzynarodową na wielu płaszczyznach.

Bliskim mi resortem jest Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Stąd też, ważnym będzie zapewnienie wszelkiej możliwej pomocy, tak technicznej, jak i ludzkiej, baronowi Taheto, by ten mógł w spokoju skupić się na konstrukcji systemu gospodarczego. Sądze, iż czeka Nas jeszcze długa droga, lecz można powiedzieć, że pierwszy krok już został postawiony. W sferze finansów rząd będzie podejmował wysiłki zmierzające do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy wpływami do budżetu, a wydatkami.

Obywatel Królestwa Dreamlandu winien być obywatelem wykształconym, by mógł w pełni uczestniczyć w życiu tak politycznym, jak i społecznym państwa. Ministerstwo Kultury i Nauki będzie podejmować wysiłki zmierzające do popularyzacji Szkoły Głównej Królestwa i tym samym zdobywanie obywatelstwa.

Ważnym elementem dla każdego państwa jest promocja. Niemniej jednak uważam, że zawsze najskuteczniejsza reklama to ta, organizowana oddolnie – przez samych mieszkańców. Rząd w takich sytuacjach winien pomagać, w razie konieczności koordynować, lecz nie może zastępować w tych działaniach samych obywateli. W momencie podjęcia działań promocyjnych rząd winien funkcjonować i realizować zadania w ramach całego gabinetu, nie zaś jednego ministerstwa, jak podejrzewam, bywało w przeszłości. Najbliższy czas poświęcony będzie na ostateczne rozwiąznie kwestii lotniska – inicjatywy do której Królestwo Dreamlandu wyraziło chęć przystapienia.

Gabinet ten powstał nie dla ludzi w nim zasiadających, lecz dla Królestwa Dreamlandu i dla jego mieszkańców. Ku chwale Ojczyzny!


Z wyrazami szacunku,

sierż. sztab. Józef wicehrabia Kalicki
Premier Rządu Królewskiego