Exposé Premiera Alexandra di Meglio – 28.01.2007

Premier Rządu Królewskiego Alexander di Meglio wygłosił exposé w dniu 28 stycznia 2007 roku w Pałacu Parlamentu w Dreamopolis.


Wasza Królewska Mość,
Panowie Senatorowie,
Pani i Panowie Poslowie,
Wasze Ekscelencje,
Dreamlandczycy,
Goście,

Po raz pierwszy dostąpiłem zaszczytu objęcia stanowiska Premiera Rządu Królewskiego. Na spotkaniu z Jego Królewska Mościa zostałem zaproponowany jako kandydat Partii Szachów i Pionków na stanowisko Premiera. Jak już powszechnie wiadomo, Król Dreamlandu zaakceptował moją osobę.

Przez cały czas mojego życia w Królestwie zajmowałem wiele stanowisk, poczynając od prowadzenia kancelarii prawnej, kończąc na prezesurze Sądu Prowincji. Cały ten okres był dla mnie bardzo ważny, albowiem ukazał mi niedociągnięcia na wielu płaszczyznach życia, ale dostrzegłem również pozytywne aspekty wirtualnej rzeczywistości. Wiem, iż żaden rząd nie jest idealny i każdy ma swoje, chociażby drobne, mankamenty, jednakże będę dażył do tego, aby tych niedociągnięć było jak najmniej.

Za główny cel tego – nowego – Rządu, stawiam rozwój polityki międzynarodowej oraz dalszą kontynuację prac rozpoczętych przez poprzedników. Ogromnym sukcesem rządu hrabiego Wakowskiego było powołanie SGK i nie zamierzam zaprzepaścić tego dokonania. Edukacja społeczeństwa jest bardzo ważnym elementem każdego narodu, dlatego też dołożę wszelkich starań, aby Szkoła Główna Królestwa rozwijała się bez żadnego problemu w optymalnym tempie.

Ministerstwo Kultury i Edukacji będzie kontynuowało to, co zostało już rozpoczęte przez ministra Neumanna. Będziemy rozpatrywać możliwości wymiany kulturowej z innymi miastami oraz krajami.

Sprawa polityki zagranicznej jest rzeczą priorytetowa, na którą będę kładł dość duży nacisk. Będę dażyl do podniesienia znaczenia Królestwa na arenie międzynarodowej, z pewnością będą kontynuowane zawarte sojusze albowiem są one podstawa porządku a takowy jest niezbędny dla normalnego rozwoju wszystkich państw.

Oczywiście nie będziemy zamknięci na kontakty z innymi państwami – Natania – zasługuje na nasze wsparcie w wielu kwestiach. Liczę na wielopłaszczyznową współpracę. Gwarantuję, że bliskie nam narody zawsze będą mogły liczyć na nasze wsparcie. Rząd Królewski nadal będzie otwarty na współpracę, a przede wszystkim nawiązanie stosunków dyplomatycznych z nowymi państwami wirtualnymi lub tymi, które nie poprosiły dotychczas o współpracę lub ją dawniej zerwały. Z pewnością nowe państwa będą mogły liczyć na nasza pomoc.

W obecnej chwili możliwości zbudowania systemu gospodarczego przez Rząd Królewski są zerowe. Oczywiście, sytuacja ta może ulec zmianie w momencie pozyskania zainteresowanej osoby do napisania odpowiednich skryptów.

Ministerstwo Finansów i Gospodarki pracować będzie nad dalszym polepszaniem kondycji budżetu Królestwa. Przez poprzedni rząd były prowadzone rozmowy z innymi państwami nad wymianą walutową i takowe rozmowy będą dalej prowadzone.

Ministerstwo będzie pracować nad pozyskiwaniem nowych dochodów do budżetu Królestwa.

Ministerstwo Sprawiedliwości dokona uporządkowania Centralnego Rejestru Instytucji i Przedsiębiorstw, a także będzie bacznie poszukiwać wszelkiego rodzaju uchybień w prawie, będzie opracowywać ewentualne nowelizacje oraz podejmie prace nad ewentualnym wprowadzeniem Kodeksu Pracy.

Bardzo ważną sprawą, którą zajmować się będzie Rząd, jest promocja Królestwa oraz odpowiednia informacja. Ministerstwo Promocji i Informacji ma zamiar usprawnić odwieczny problem a mianowicie wymianę informacji pomiędzy rządem a społeczeństwem. Dzięki temu społeczeństwo Królestwa będzie uzyskiwało bieżące informacje o naszych pracach.

Oczywiste jest, ze przypływ nowych obywateli równoznaczny jest rozwojowi państwa. Postaramy się promować idee wirtualnego państwa wzorując ją na przykładzie Królestwa Dreamlandu. W tym celu będziemy starać się wykorzystać media oraz przekonać wszystkich obywateli naszego państwa do przedstawiania Dreamlandu wśród społeczności, w których, na co dzień żyjemy.

Razem ze mną, Rząd budować i następnie kierować nim, będą:

Wice Premier: Fabiola de Willibald
Minister Finansów i Gospodarki:
Minister Kultury i Nauki: Pawel von Kopp-ostrowski
Minister Promocji i Informacji: Gabriel Gradin
Minister Spraw Zagranicznych: Ari-Quekka hrabia Vertonen
Minister Sprawiedliwosci: Marcus Aqua

Z wyrazami szacunku

sir Alexander di Meglio
Premier Rzadu Królewskiego