Exposé Premiera Łukasza Wakowskiego – 06.09.2006

Premier Rządu Królewskiego Łukasz Wakowski wygłosił expose w dniu 6 września 2006 roku w Parlamencie Królewskim.


Wasza Królewska Mość,
Panowie Senatorowie,
Pani i Panowie Posłowie,
Wasze Ekscelencje,
Dreamlandczycy,
Goście,

Ostatnie wydarzenia pozwoliły mi już po raz drugi objąć stanowisko Premiera Rządu Królewskiego. Partia Szachów i Pionków zyskała przewagę w parlamencie przez co na spotkaniu z Jego Królewską Mością zaproponowano moją kandydaturę na stanowisko Premiera. Jak już Państwo wiedzą, Król Dreamlandu zaakceptował moją osobę. Przez ostatnie kilka miesięcy miałem okazję przewodniczyć Rządowi. Tamten okres nie był równy czasowi trwania Izby Poselskiej VI kadencji. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej, czyli gabinet któremu będę przewodniczyć, przetrwa do najbliższych wyboróww do IP.

Nie ukrywam, że przez ostatnie kilka miesięcy nie udało nam się spełnić oczekiwań części obywateli Królestwa. Projekty na których wyjątkowo mi zależało nie zostały do końca zrealizowane. Niewątpliwie mogę powiedzieć, że tamten okres dał mi wiele do myślenia. W ostatnim czasie starałem się przeanalizować działania Rządu oraz innych organów podlegających mu.

Za główny cel tego – nowego – Rządu, stawiam powołanie do życia Szkoły Głównej Królestwa. Uważam, że źle się stało, iż najpierw stworzono przepisy a później zaczęto myśleć o projekcie. Ministerstwo Kultury i Nauki poświęci wiele czasu na Szkołę Główną, oczywiście będą realizowane również inne projekty zwiększające poziom kultury. Mam nadzieję, że uda nam się ożywić ostatnio zaniedbane kwestie kulturowe, np. poprzez nowe wystawy w galeriach itd.

Inną bardzo ważną sprawą, którą zajmować się będzie Rząd, jest promocja Królestwa oraz odpowiednia informacja. Przez ostatnie miesiące Ministerstwo Promocji i Informacji znacznie wzbogaciło się o pewne założenia, które teraz mogą w znacznym stopniu pomóc w realizacji tych założeń. W celach informacyjnych rozważymy powołanie urzędu „Rzecznika Rządu Królewskiego”. Dzięki temu społeczeństwo Królestwa będzie uzyskiwało bieżące informacje o naszych pracach. Oczywiste jest, że przypływ nowych obywateli równoznaczny jest rozwojowi państwa. Postaramy się promować ideę wirtualnego państwa wzorując ją na przykładzie Królestwa Dreamlandu. W tym celu będziemy starać się wykorzystać media oraz przekonać wszystkich obywateli naszego państwa do przedstawiania Dreamlandu wśród społeczności, w których na co dzień żyjemy.

W obecnej chwili nie dostrzegam możliwości zbudowania systemu gospodarczego przez Rząd Królewski. Oczywiście, sytuacja ta może ulec zmianie w momencie pozyskania zainteresowanej osoby do napisania odpowiednich skryptów. Ministerstwo Finansów i Gospodarki pracować będzie nad dalszym pozyskiwaniu środków pieniężnych, aby zmniejszyć deficyt lub go zlikwidować – jak udało się w projekcie budżetu na okres lipiec-grudzień. Jako nowy sposób pozyskania dochodu Ministerstwo pracować będzie nad powołaniem spółek Skarbu Królestwa. Innym pomysłem – rozpoczętym w poprzednim Rządzie – jest projekt Ustawy Federalnej o kosztach sądowych. Już niebawem projekt ten zostanie przedstawiony w Izbie Poselskiej. Ministerstwo Finansów i Gospodarki przejmie również obowiązki dotychczasowego Ministerstwa Pracy. Stało się tak, ponieważ doszedłem do wniosku, iż obecny stan obowiązków tego resortu w realiach Dreamlandu można dołączyć do resortu zajmującego się sprawami gospodarki.

Nie przewiduję wielkich zmian w polityce zagranicznej. Jednak mam pewne założenia, które chciałbym zrealizować. W niedługim czasie chciałbym wspólnie z Rządem Królestwa Sojuszniczego – Scholandią opracować program wzmacniania więzi pomiędzy Dreamlandem a Scholandią. Co ważne, więzi te dotyczyłyby zwykłych ludzi. Uważam, że nasze narody powinny się sobą interesować i wspierać w wielu sprawach. Obecna sytuacja, kiedy zwykli obywatele nie znają drugiego Królestwa Sojuszniczego jest w mojej ocenie zła. Sarmacja jest państwem bardzo potrzebnym Królestwu. Zależy mi, aby relacje pomiędzy naszymi stolicami były coraz lepsze. Nie należy rezygnować z bliskiej współpracy z Księstwem w wielu sprawach. Oczywiście nie będziemy zamknięci na kontakty z innymi państwami – Natania – bliskie nam państwo (nie tylko pod względem odległości na mapie) zasługuje na nasze wsparcie w wielu kwestiach. Liczę na wielopłaszczyznową współpracę. Wiele uwagi chciałbym poświęcić Cesarstwu Austro-Węgierskiemu oraz Brugii. Chciałbym również aby kontakty z Solardią uległy znacznej poprawie. Gwarantuję, że bliskie nam narody zawsze będą mogły liczyć na nasze wsparcie. Rząd Królewski nadal będzie otwarty na współpracę, a przede wszystkim nawiązanie stosunków dyplomatycznych z nowymi państwami wirtualnymi lub tymi, które nie poprosiły dotychczas o współpracę lub ją dawniej zerwały.

W sprawach Ministerstwa Sprawiedliwości chciałbym uporządkować Centralny Rejestr Instytucji i Przedsiębiorstw, a także wymusić odpowiednich urzędników, aby respektowano przepisy nakazujące np. posiadanie działki dla siedziby firmy. Innym problemem, który wymaga zmian jest zarządzanie listą dyskusyjna Królestwa. Nie zamierzam zmniejszać i odbierać obowiązków moderatorów, lecz uważam, że kilka ostatnich tygodni oraz miesięcy uwidoczniło pewne problemy np. opieszałość wobec władz Dreamlandu gości z zagranicy. Takie zachowania muszą się zmienić, a pomóc ma rewizja niezbędnych przepisów prawnych.

Razem ze mną, Rząd budować i następnie kierować nim, będą:
Minister Finansów i Gospodarki: Józef baron Kalicki
Minister Kultury i Nauki: Pablo von Neumann
Minister Promocji i Informacji: Alchien hrabia de Archien
Minister Spraw Zagranicznych: Ari-Quekka hrabia Vertonen
Minister Sprawiedliwości: Łukasz hrabia Wakowski

Z wyrazami szacunku

Łukasz hrabia Wakowski
Premier Rządu Królewskiego