Exposé Premiera Łukasza Wakowskiego – 14.06.2006

Premier Rządu Królewskiego Łukasz Wakowski wygłosił exposé 14 czerwca 2006 roku w Pałacu Parlamentu.


Wasza Królewska Mość,
Panowie Senatorowie,
Panie i Panowie Posłowie,
Wasze Ekscelencje,
Dreamlandczycy,

Od kilku dni piastuję urząd Premiera Rządu Królewskiego. Niewątpliwie nie są to czasy łatwe, stoi przede mną wiele zadań. Mam nadzieję, że im wszystkim godnie sprostam. Nie przyjdzie mi kierować nowym Rządem długo, ponieważ będzie on funkcjonował do najbliższych wyborów – co prawdopodobnie nastąpi za kilka miesięcy.

Głównym zdaniem mojego Rządu będzie nawiązanie kontaktu z obywateli. Na pierwszym miejscu znajdzie się Ministerstwo Promocji i Informacji. Postaramy się na bieżąco informować opinię publiczną o pracach całego gabinetu, tak aby Dreamlandczycy wiedzieli co się dzieje na arenie międzynarodowej oraz w samym Królestwie. Nie chcąc krytykować prac poprzedniego rządu, powiem tylko, że właśnie tego brakowało wcześniej – obywatele zostali odcięci od dokładnych informacji o Królestwie i samym rządzie. Realizując powyższe założenia będziemy organizowali spotkania na czacie z całym rządem lub ministrami poszczególnych resortów. Równie ważne staną się oświadczenia i komunikaty, a przede wszystkim dokładne, rzetelne i oczywiście aktualne informacje na stronie rządu, jak i samych ministerstw. Właśnie od tego zaczniemy, zaktualizujemy zawartości strony głównej oraz wszystkich najważniejszych instytucji federalnych.

Wszyscy z nas zdają sobie sprawę, że promocja w wirtualnym państwie to klucz do sukcesu, aby uzyskać silne i potężne państwo. Zależy mi na dużej liczby mieszkańców oraz ich aktywności. Oczywiście ważne jest to, abyśmy mieli coś do zaoferowania wszystkim nowym przybyszom. W związku z tym, mój gabinet będzie starał się zorganizować program promocyjny naszego Królestwa. Prawdopodobnie sformujemy grupę roboczą pracującą nad owym programem. Jednak naturalne jest to, że to my – cały Rząd ponosić będziemy całkowitą odpowiedzialność za realizację tych założeń.

Kolejnym zagadnieniem nad którym będziemy pracować jest powołanie do życia Szkoły Głównej. Jak wiadomo prace zaczął rząd pod przewodnictwem Pana Muchlada. Niestety efektów pracy jeszcze nie ma, dlatego zrobię wszystko co w mojej mocy, aby Szkoła Główna została otwarta za moich rządów. Z całą pewnością w tym projekcie wykorzystamy dotychczasową wykonaną pracę przez Pana Gratza [Minister Kultury i Nauki w Rządzie P. Muchlada], nie chcę aby efekty dotychczasowej pracy poszły na marne. Liczę na współpracę poprzedniej ekipy w tej sprawie. Jednak najgorsze jest to, że Szkoła Główna zgodnie z prawem już powinna działać, niestety nie udało się tego zrealizować do chwili obecnej.

W sprawach budżetowych będę dążył do ograniczenia wydatków na administrację, utworzenie dochodu również jest możliwe – w tym przypadku mam zamiar kontynuować prace Pana Kalickiego [Minister Finansów w Rządzie P. Muchlada]. Jednak już na wstępie zastrzegam, że sprawy finansowe, tj. budżet, nie są i nie będą priorytetem mojego gabinetu. Zawsze uważałem, że w wirtualnym państwie inne elementy stanowią trzon potęgi tego państwa – i właśnie takie założenia będę realizował. Jeżeli obecne skrypty Centralnego Banku Dreamlandu pozwolą to opracujemy projekt ewentualnego wprowadzenia podatków na terenie Królestwa. Jednak w razie komplikacji nie będziemy tej sprawie poświęcali dużo czasu.

Każdy nowy mieszkaniec ma problem ze znalezieniem pracy, nie wynika to z braku wolnych miejsc, lecz przede wszystkim trudności w znalezieniu właściwej posady. Ministerstwo Pracy będzie pracowało nad poprawieniem tej przygnębiającej sytuacji.

Równie ważna będzie polityka zagraniczna. Z całą pewnością będę poświęcał jej dużo uwagi. Polityka zagraniczna poprzednich rządów będzie kontynuowana, choć nie wykluczam zmian. Za priorytet stawiam sobie dalszą współpracę z naszymi przyjaciółmi – sojuszniczym Królestwem Scholandii, Brugią oraz Natanią. Liczę na dalsze zacieśnianie współpracy z tymi państwami. Jestem przekonany, że zarówno Dreamland, jak również pozostała wspomniana przeze mnie 3 państw mają coś sobie wzajemnie do zaoferowania. Taka współpraca może zaowocować potężnym układem w skali polskich państwa wirtualnych. Równie ważne będzie polepszenie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Dreamlandem, a Księstwem Sarmacji. Nie da się zaprzeczyć, że tego państwa pomijać nie powinno się, ale również nie wolno. Sarmacja jest silna, choć ma swoje wewnętrzne problemy. Chciałbym aby Królestwu udało się polepszyć stosunki dyplomatyczne z państwem, które w ogromnej części budowane jest i było przez obywateli Dreamlandu – Sarmacją Satysfakcjonujące będzie uzyskanie przyjacielskich stosunków z Austro-Węgrami oraz Solardią. Oczywiście Rząd Królewski bacznie obserwować będzie poczynania Republiki Baridasu. Republika będzie mile widziana w gronie przyjaciół Królestwa, jednak nie za wszelką cenę i musi wyrazić chęć naprawy tego co się wydarzyło w przeszłości.W internecie bardzo często powstają nowe wirtualne państwa, liczę na współpracę z nimi. Nie możemy pozostawić ich samym sobie, ponieważ wtedy mogą szybko przepaść. Jesteśmy otwarci na kontakty z nowymi państwami, gotowi jesteśmy również zagwarantować im pomoc i wsparcie w trudnych chwilach.

Równie szczególną rolę będzie odgrywało Ministerstwo Sprawiedliwości. Niestety najprawdopodobniej na razie pozostanie ono bez wydzielonego odrębnego ministra, tym resortem pokieruję osobiście – do czasu znalezienia odpowiedniej osoby. Już wielokrotnie z moich wypowiedzi można było wywnioskować, że ważną rolę dla mnie odgrywa prawo – zwłaszcza jego przestrzeganie. Dlatego też przyłożę wszelkich starań aby było ono przestrzegane. Nie dopuszczalne jest niewypełnianie swoich urzędowych obowiązków oraz łamanie prawa przez obywateli, a przede wszystkim rzucanie bezpodstawnych oszczerstw wobec Królestwa i jego obywateli – to musi się skończyć.

Zbliżając się do zakończenia, pragnę przywołać pewny obraz. Otóż Dreamland jest statkiem, tak się składa że w chwili obecnej ja jestem przy sterach. Miejmy nadzieję, że uda mi się wyprowadzić nasze Królestwo na spokojne wody – tak abyśmy łatwo dotarli do Krainy Marzeń w przyszłości.

Mój gabinet składać się będzie z osób do których mam pełne zaufanie oraz pewność ich kompetencji. Jeżeli wszyscy kandydaci zyskają aprobatę Jego Królewskiej Mości, to Rząd Królewski wyglądać będzie następująco:

Minister Finansów i Gospodarki: Józef Kalicki
Minister Kultury i Nauki: Paweł von Gratz
Minister Pracy: Mateusz van Żukowski
Minister Promocji i Informacji: wicehrabia Alchien de Archien
Minister Spraw Zagranicznych: wicehrabia Ari-Quekka Vertonen
Minister Sprawiedliwości: Łukasz baron Wakowski

Z wyrazami szacunku

Łukasz baron Wakowski
Premier Rządu Królewskiego