Exposé Premiera Alchien d’Archien-Liberi – 18.12.2007

Premier Rządu Królewskiego Alchien d’Archien-Liberi wygłosił swoje expose w dniu 18 grudnia 2007 roku w Pałacu Parlamentu.


Wasza Królewska Mość,
Ekscelencje Goście Zagraniczni,
Panowie Senatorowie,
Panowie Posłowie, Pani Poseł,
Dreamlandczycy.

Wczoraj zostałem powołany na stanowisko Premiera Rządu Królewskiego. Obejmuję urząd w okresie dość spokojnym – mamy połowę grudnia, Święta za niecały tydzień, świat wirtualny na kilka dni zamilknie. Niedługo po Bożym Narodzeniu czekają nas wybory, nowa kadencja IP i nowy – w mniejszym lub większym stopniu – Rząd.

Jaki wobec tego cel postawiłem sobie jako Premier Królestwa?

Nie zamierzam doprowadzić do przełomu. Przejściowy gabinet, jakim administruję, przede wszystkim musi uporządkować i zaktywizować administrację federalną. Zamierzam przygotować grunt dla kolejnego Premiera, kimkolwiek on będzie, nadrobić zaległości w polityce informacyjnej, nie dopuścić do przerwania ważnych rządowych projektów. Zagwarantować ciągłość władzy wykonawczej pochodzącej z demokratycznego wyboru. Postaram się utworzyć ogólnodostępną Bazę Projektów Rządowych, która będzie zawierać aktualizowane na bieżąco, konkretne informacje o rządowych inicjatywach.

Znaczna część obowiązków skupia się w tej chwili wokół Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którym pokieruję osobiście, cedując jednak dużą część obowiązków na moich wiceministrów. Obecne prace związane są ze zwiększeniem aktywności Organizacji Polskich Mikronacji, zacieśnianiem stosunków z Wandystanem i – przede wszystkim – niedawną koronacją JKM Edwarda Artura, który ma w planach wizyty u naszych najbliższych sojuszników. Niemniej ważna jest współpraca na linii Ekorre-Scholopolis i Ekorre-Grodzisk.

Trudno jest mi wypowiedzieć się w tej chwili na temat składu gabinetu i ewentualnych zmian w najbliższych dniach, wszystko uzależniam od aktywności ministrów. Czuję się w obowiązku poinformować, że zostali zobowiązani do zgłoszenia swojej aktywności i odbycia ze mną rozmowy najdalej do jutra. Niespełnienie tego obowiązku skutkować będzie wydaleniem z Rządu. Ewentualnych następców obecnych ministrów postaram się wyłonić ze „średniej kadry” – kryterium nie będzie tutaj wielki zapał do wprowadzania w życie rewolucyjnych projektów, ale zrównoważone zestawienie doświadczenia i aktywności.

Dziękuję bardzo za współpracę w poprzednim gabinecie baronowi Grandinowi. Działania jego Rządu – jako minister, ale przede wszystkim jako obywatel – będę wspominał nadzwyczaj dobrze. Jestem pewien, że przyniosły wiele dobrego Królestwu. Miejmy nadzieję, że po najbliższych wyborach stanowisko Premiera obejmie ktoś równie zdolny i energiczny jak baron Grandin.

Vivat Dreamland! Vivat Rex!

Pozdrawiam,

gen. Alchien diuk d’Archien-Liberi, Earl Warwick
Major Morbhan Poblachta Arm
Premier
Marszałek Armii Królewskiej