Exposé Premiera Martina van Buurena – 11.02.2008

Premier Rządu Królewskiego Martin van Buuren wygłosił expose 11 lutego 2008 roku w Królewskim Mieście Dreamopolis.


Wasza Królewska Mość!
Panowie Senatorowie!
Panowie Posłowie!
Wasze Ekscelencje, Ambasadorowie!
Dreamlandczycy!

Staję dzisiejszego dnia, w tym o to miejscu, jako Premier Rządu Królewskiego, dzięki wszystkim tym, którzy oddali swoje głosy na kandydatów Platformy Obywatelskiej Królestwa Dreamlandu. Szanowni Wyborcy z tego miejsca dziękuję Wam wszystkim, w imieniu swoim i Partii, za okazane zaufanie jakim obdarzyliście właśnie naszych kandydatów. Dziękuje również Jego Królewskiej Mości za przychylenie się do wniosku o powołanie mojej osoby na zaszczytne stanowisko kolejnego już Premiera Rządu.

Po ponad miesięcznym opóźnieniu Jego Królewska Mość mógł otworzyć Izbę Poselską X kadencji oraz powołać kolejny Gabinet RK. Od razu zaczynamy pracę, żeby nie marnować czasu. Na początku, Rząd zajmie się zaległymi sprawami takimi jak budżet, wypłaty zaległych wynagrodzeń. Zdecydowałem powołać do życia Ministerstwo Sprawiedliwości, które ostatnimi czasy było „poniewierane” i uważane jako całkowicie zbędne. Ja natomiast uważam inaczej. Ministerstwo Sprawiedliwości zajmie się obsługą prawną Rządu. Ale to nie jest priorytet jego działalności. Ministerstwo przede wszystkim przyglądnie się obecnym Ustawom Federalnym. Uważam, iż jest konieczność dogłębnego przeglądu tychże aktów oraz ich „rewitalizacja”. Chcemy usunąć zbędne, martwe ustawy oraz dostosować obowiązujące do teraźniejszych realiów, gdyż niektóre mogą być już troszkę przestarzałe. Baza Prawna zostanie również podzielona na tzw. ustawy obowiązujące oraz ustawy archiwalne. Pozwoli to łatwiej wyszukać obowiązujące akty.

Kolejnym resortem jest Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Minister będzie musiał nadrobić zaległości powstałe w poprzednim gabinecie. Przede wszystkim to sprawa Ustawy budżetowej oraz wypłata zaległych wynagrodzeń, która to sprawa podnoszona była często na Liście Dyskusyjnej Królestwa Dreamlandu. MFiG, poza bieżącymi sprawami, zajmie się również sprawą Mennicy Królewskiej, Systemu Gospodarczego oraz sprawą ewentualnych podatków. Mennica Królewska nie będzie już tylko instytucją działającą „na papierze” ale będzie ona działać realnie, której skutki prac zobaczymy już wkrótce wszyscy. Planowane jest wydanie serii banknotów obiegowych a także banknotów okolicznościowych. Na pewno zostanie ogłoszony konkurs na projekt ww. banknotów. Banknoty okolicznościowe, jak sama nazwa wskazuje, wydawane będą tylko z okazji podniosłych wydarzeń i świąt państwowych. Sprawa SG jest drażliwym tematem i obietnicą, którą pragną spełnić chyba wszystkie dotychczasowe gabinety od czasu powstania tego pomysłu. Jako Premier nie obiecuję, że SG będzie działać za mojej kadencji. Nie chcę składać pustych obietnic, a tylko takie, które jestem w stanie zrealizować. Ze swojej strony mogę jedynie zapewnić, że przyłożę wszelkich starań, aby społeczeństwo było informowane o tym co sie z Phoenixem dzieje oraz jak długo będziemy musieli na niego oczekiwać, czy w ogóle jesteśmy w stanie dokończyć nad nim prace. Kolejna sprawa to podatki – temat, który już wiele razy był poruszany i zawsze kończył się na niczym. Nie chcę mówić tutaj o szczegółach, ponieważ w przygotowaniu jest szczegółowy program reformy. Na pewno nic nie zostanie wprowadzone bez szeroko zakrojonych konsultacji społecznych. Jeżeli program reformy zostanie już opracowany w 100%, zostanie poddany pod debatę zarówno na LD Rządu, jak i skierowany do Senatu, Izby Poselskiej oraz oczywiście na Listę Dyskusyjną Królestwa, aby każdy mógł wyrazić swoje zdanie na ten temat.

Opuszczając siedzibę Ministra Finansów i Gospodarki pragnę przedstawić zadania jakim czoło będzie stawiał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowy Minister SWiA będzie odpowiedzialny przede wszystkim za opiekę nad tak zwanym „młodym”, który nie do końca wie jak sie tutaj odnaleźć. FAQ, które takie zadanie powinno spełniać nie jest do końca odpowiednie, nie zawsze, każdy może znaleźć tam odpowiedzi na nurtujące pytania. Razem z MSWiA pragnę wprowadzić w życie Program START, który jest przydatnym narzędziem w Księstwie Furlandii. Pragnąłbym aby kontakt do MSWiA znalazł sie na stronie głównej KD, tak aby był dostępny na pierwszy rzut oka dla każdego. Na ten czas jeszcze nie wiemy, czy będzie to poczta, do której dostęp będzie miało kilka osób, czy tez numer komunikatora, na którym będzie można porozmawiać z osoba, która akurat w tym momencie pełni przy nim dyżur. Nie wykluczam również możliwości, że obie opcje wejdą w grę i poczta i komunikator. Ze swojej strony zapewniam, że taki dyżur również będę pełnić. Kolejnym zadaniem stawianym przed MSWiA, będzie współpraca ze mną nad pomysłem zmiany UF o obywatelstwie. W moim przekonaniu droga do obywatelstwa jedynie przez SGK jest złą drogą; powinniśmy dać możliwość zdobycia obywatelstwa także innym uzdolnionym i chętnym do działania bez przymusu zdawania egzaminu w SGK.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako podstawowe priorytety wyznaczyła ogólny rozwój stosunków międzynarodowych. MSZ planuje brać czynny udział w działaniach i pracach Organizacji Polskich Mikronacji, a także zacieśnianie stosunków z krajami Wspólnoty Korony Ebruzów. Ministerstwo planuje pogłębianie stosunków dyplomatycznych z od niedawna zaprzyjaźnionym krajem jakim jest Mandragorat Wandystanu. Jako Premier pozostawiam Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dobrych i doświadczonych rękach Alchiena diuka d’Archien – Liberi. Ufam, że Minister wraz ze swym bagażem doświadczeń poprowadzi naszą politykę zagraniczną jak najlepszymi drogami, dlatego też dokładne zamierzenia MSZ zostaną przedstawione w szczegółach przez diuka d’Archien-Liberi.

Ostatnim resortem jest Ministerstwo Kultury i Nauki. Za to Ministerstwo będzie odpowiadał dr sir Krzysztof Jazłowiecki. Osoba, która w moim przekonaniu nadaje się aby otrzymać tekę tego resortu. Tytuł naukowy Ministra KiN jest także ważnym argumentem przemawiającym za Jego kandydaturą. Sztandarowym zadaniem MKiN jest stworzenie instytucji, która będzie odpowiadała za stworzenie wspólnej historii, klimatologii i kultury v-świata. Ministerstwo pragnie stworzyć taką historię, w której odnajdziemy nie tylko informacje o danym Państwie, ale dowiemy się o wszystkim jednocześnie; stanie się to nie tylko ułatwieniem, ale przede wszystkim zacieśni związki kulturowe z państwami, które przyłożą rękę do współpracy na szczeblu działalności instytucji, która zajmie się tworzeniem naszej wspólnej i jak bogatej historii. Ministerstwo będzie odpowiadało także za SGK – za sprawdzenie wszystkich lekcji wykładanych w jej salach, tak aby były aktualne. Kolejnym zadaniem dla nowego MKiN będzie budowa muzeum narodowego, w którym będziemy mogli przenieść sie do czasów dawniejszych – każdy będzie mógł sobie przypomnieć wygląd Dreamlandu sprzed lat.

Dreamlandczycy!

W tworzeniu Rządu będą mnie wspierać:
Wicepremier i MFiG: dr Rober baron van Buuren
Wicepremier i MSZ: gen. Alchien diuk d’Archien – Liberi
MKiN: dr sir Krzysztof Jazłowiecki
MS: Medgar hrabia de Rama
MSWiA: kpt. Gabriel baron Grandin

Obiecuję, że wspólnie z Wami Dreamlandczycy to wszystko osiągniemy w ciągu tej Kadencji. Ale tylko RAZEM w JEDNOŚCI!

(-) Martin wicehrabia van Buuren
Premier Rządu Królewskiego